Στη Βουλή νομοσχέδιο για δίμηνη αναστολή στην επιβολή επιβαρύνσεων για αποχετευτικά τέλη

Νομοσχέδιο που αφορά αναστολή στις επιβαρύνσεις για οφειλόμενα τέλη του 2019 προς τα Συμβούλια Αποχετεύσεως διαβιβάστηκε στη Βουλή με αίτημα να ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η αναστολή γίνεται  για περίοδο δύο μηνών.

Οπως διευκρινίζεται στο ερωτηματολόγιο που συνοδεύει το νομοσχέδιο η τροποποίηση πρέπει να ψηφιστεί  και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα πριν την 21η Απριλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία προνοείται η επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί των οφειλόμενων αποχετευτικών τελών και δικαιωμάτων.

Το νομοσχέδια εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία της 8ης Απριλίου και διαβιβάστηκε στη Βουλή. Λόγω των ειδικών συνθηκών των μέτρων προστασίας από την πανδημία αναμένεται ότι θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσει το νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο που συνοδεύει το νομοσχέδιο,  με την προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου επωφελείται κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος και δεν έχει προβεί στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών με την τροποποίηση του νόμου για τα Αποχετευτικά Συστήματα, σκοπός της προτεινόμενης τροποποίησης είναι όπως η πρόσθετη επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους για το έτος 2019 η ίση με πέντε τοις εκατό (5%)  να καταβάλλεται στην περίπτωση της πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός έξι (6) μηνών μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και η ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%), στην περίπτωση πληρωμής του απλήρωτου ποσού δικαιώματος ή τέλους μετά την πάροδο έξι (έξι) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών ως αποτέλεσμα των οικονομικών συνεπειών που υφίστανται από την πανδημία του COVID-19.

Προστίθεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξέτασε την παράταση κατόπιν αιτήματος των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και Λευκωσίας και επεξεργάστηκε το τροποποιητικό  νομοσχέδιο και ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 8.4.2020 ενέκρινε το νομοσχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη μορφή του κατεπείγοντος, για ψήφισή του σε νόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,