Σε αναζήτηση 80 χιλιάδων εταιρειών που ζήτησαν να διαγραφούν βρίσκεται το Τμήμα Φορολογίας

Ο Έφορος Φορολογίας, Γιάννη Τσαγκάρης, συμμετείχε στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία συνέχισε τη συζήτηση του θέματος που αφορούσε την τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης με την εισαγωγή διατάξεων για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και ενδυνάμωση της εισπραξιμότητας του φόρου.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, το Τμήμα Φορολογίας αναζητεί περίπου 80 χιλιάδες εταιρείες από το 2012, οι οποίες είτε χρωστούν, είτε δεν καταθέτουν στοιχεία στο τμήμα κι έχουν ζητήσει να διαγραφούν ενώ οφείλουν φορολογίες. Ο κ. Τσαγκάρη αναφέρθηκε ενδεικτικά στο παράδειγμα λογιστή, ο οποίος προσκόμισε στο γραφείο του εφόρου λίστα 60 – 70 εταιρειών με τις οποίες έχει χάσει επαφή και οι οποίες έχουν εγγραφεί στην Κύπρο το 2012. 

Όσον αφορά την τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη φορολογία παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ του Τμήματος Φορολογίας και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Το πρώτο σημείο διαφωνίας αφορά την περίοδο υποβολής αναθεωρημένων φορολογικών δηλώσεων με το Υπουργείο Οικονομικών να επεκτείνει τη συγκεκριμένη περίοδο από 12 σε 18 μήνες και τον ΣΕΛΚ να ζητεί 72 μήνες (6 χρόνια). Το δεύτερο σημείο διαφωνίας, αφορά τη θέση του Τμήματος Φορολογίας για ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρου. Μια τρίτη διαφωνία που υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών και αφορούσε την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων χωρίς προειδοποίηση ο ΣΕΛΚ απέσυρε την διαφωνία του διατηρώντας παράλληλα τις επιφυλάξεις του.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email