Διοικητικό Δικαστήριο: Aλλαγή ώρας υποθέσεων

Το Διοικητικό Δικαστήριο ανακοινώνει ότι οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 27 Μαρτίου, 2020 ενώπιον της Εντίμου δικαστή Ε. Γαβριήλ, ΔΔΔ, δεν θα γίνουν η ώρα 08:30 πμ αλλά η ώρα 11:00 πμ. :

Print Friendly, PDF & Email