Πρόταση νόμου της Συμμαχίας Πολιτών για μείωση ενοικίων

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Συμμαχίας Πολιτών, η πρόταση νόμου για τη μείωση ενοικίων που θα καταθέσει στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλεια της Βουλής, σκοπεύει σε δικαιότερη κατανομή του κόστους της οικονομικής κρίσης που επιφέρει η πανδημία, καθώς και σε διευκολύνσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

O Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, στην πρόταση νόμου εισηγείται όπως για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών (αρχής γενομένης από 01/06/2020), κάθε ενοίκιο να μειώνεται ως ακολούθως και ουδεμία αύξηση επ’ αυτού δύναται να επιβληθεί: 

(α)  Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτων που τίθενται προς ενοικίαση λαμβάνει ενοίκια επί των ακινήτων του, το σύνολο των οποίων δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2000) μηνιαίως, έκαστο ενοίκιο μειώνεται κατά είκοσι τις εκατό (20%), και

(β) σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτων που τίθενται προς ενοικίαση λαμβάνει ενοίκια επί των ακινήτων του, το σύνολο των οποίων υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2000) μηνιαίως, έκαστο ενοίκιο μειώνεται κατά σαράντα τις εκατό (40%).

Δελτίο Τύπου Συμμαχίας Πολιτών

Print Friendly, PDF & Email