Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ρυθμιστικό πλαίσιο για την πώληση και κατοχή ζώων συντροφιάς

Ακόμα μία σημαντική αλλαγή προωθείται, στη βάση του ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Κανονισμών που θα ρυθμίζει την «Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς», αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του παρέχει ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων, όπως είναι η εισαγωγή, εξαγωγή ή εμπορία ζώων συντροφιάς, οι προϋποθέσεις κατοχής των ζώων αυτών, καθώς και η διαδικασία έκδοσης σχετικών αδειών και πιστοποιητικών.  

Με βάση το Σχέδιο Κανονισμών, που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ρυθμίζονται τα ακόλουθα: 

– Τα είδη και οι κατηγορίες ζώων που θα μπορούν να πωλούνται ή να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς, τα οποία θα περιγράφονται σε ειδικό κατάλογο (θετική λίστα).

– Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης λειτουργίας υποστατικού πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops).

– Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τους χώρους κράτησης και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων στα εν λόγω υποστατικά, το προσωπικό, η τήρηση αρχείων και μητρώων κ.ά.  

Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε στη χώρα μας ρυθμιστικό πλαίσιο που να αφορά στον τρόπο λειτουργίας των υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς και στην καλή διαβίωση των ζώων που φιλοξενούνται σε αυτά, ούτε και κάποια ρύθμιση που να αφορά στα είδη ή κατηγορίες ζώων συντροφιάς, τα οποία επιτρέπεται να πωλούνται ή να κατέχονται ως τέτοια. Επίσης, δεν υπήρχε κατάλογος με τα είδη ζώων που επιτρέπεται να κατέχει κάποιος ως ζώα συντροφιάς, με αποτέλεσμα, είδη άγριας πανίδας να εισάγονται και να πωλούνται ως κατοικίδια, με όλους τους κινδύνους που αυτό εμπεριέχει τόσο για τα ίδια τα ζώα όσο και για τους ιδιοκτήτες τους.   

Το εν λόγω Σχέδιο Κανονισμών καθιστά την Κύπρο πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά στις πρόνοιες που ρυθμίζουν την κατοχή ζώων συντροφιάς, αφού σε ελάχιστες μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται η θετική λίστα. Οι Κανονισμοί, οι οποίοι έτυχαν διαβούλευσης με φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και με εκπροσώπους των Καταστηματαρχών Κατοικίδιων Ζώων, Οργανώσεων Προστασίας Ζώων και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, καθώς και τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο, θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Ανακοίνωση Τύπου Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος / Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email