Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας του ΠΔΣ

Το Συμβούλιο του ΠΔΣ στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίας του υιοθέτησε την εισήγηση για προσθήκη μίας ακόμα θεματικής επιτροπής υπό τον τίτλο, «Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας».

Όσες και όσοι δικηγόροι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω επιτροπή, παρακαλούνται όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω του πιο κάτω συνδέσμου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, ώρα 09:00 π.μ.

Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δίδουν λεπτομέρειες σε σχέση με την ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική τους κατάρτιση επί του αντικειμένου της επιτροπής, ή και τους λόγους που θεωρούν ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα εξετάσει τις αιτήσεις ενδιαφέροντος και θα προβεί στη σύσταση της Επιτροπής.

Για δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://forms.office.com/e/jbZi4bbFba

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,