Προειδοποιητική επιστολή Κομισιόν στο ΗΒ για παραβίαση της Συμφωνίας Αποχώρησης

Η Κομισιόν απέστειλε χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιητική επιστολή για παράβαση των υποχρεώσεών της βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ). Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας παράβασης κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έχει τώρα ένα μήνα περιθώριο για να απαντήσει στην επιστολή.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι το άρθρο 5 της ΣΑ ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης και ότι πρέπει να απέχουν από μέτρα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη αυτών των στόχων. Και τα δύο μέρη δεσμεύονται από την υποχρέωση να συνεργάζονται με καλή πίστη στην εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τη Συμφωνία Απόσυρσης.

Όπως σημειώνεται στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε ένα νομοσχέδιο («νομοσχέδιο εσωτερικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου») το οποίο, εάν εγκριθεί, θα παραβίαζε κατάφωρα το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, καθώς θα επέτρεπε στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να αγνοήσουν τη νομική επίδραση της ΣΑ.

Εκπρόσωποι της βρετανικής Κυβέρνησης έχουν αναγνωρίσει αυτήν την παραβίαση, δηλώνοντας ότι σκοπός της ήταν να της επιτρέψει να απομακρυνθεί μόνιμα από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απέτυχε να αποσύρει τα αμφιλεγόμενα μέρη του νομοσχεδίου, παρά τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει η Κομισιόν.

Με αυτόν τον τρόπο, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέβη την υποχρέωσή του να ενεργεί με καλή πίστη, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συμφωνίας αποχώρησης.

Επιπλέον, ξεκίνησε μια διαδικασία, η οποία – εάν εγκριθεί το νομοσχέδιο – εμποδίζει την εφαρμογή της ΣΑ.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,