Ο ΠΔΣ καλεί το κράτος να εγκύψει επισταμένα για επίτευξη ομαλής λειτουργίας του i-justice

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δηλώνει πως παραμένει σταθερός εταίρος της επιχειρούμενης προσπάθειας υλοποίησης της ενδιάμεσης ηλεκτρονικής καταχώρισης, καθώς και της εν γένει προσπάθειας προώθησης και εφαρμογής εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης και καλεί εκ νέου το κράτος, την Κυβέρνηση και τα αρμόδια τμήματα να εγκύψουν επισταμένα και με διάθεση συνεργασίας, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία τόσο του i-justice σε πρώτη φάση καθώς και του e-justice μεταγενέστερα.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα στον «Φιλελεύθερο» υπό τον τίτλο «Στον αέρα παραμένει το i-justice», ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος Κληρίδης, προβαίνει σε διευκρινήσεις σε σχέση με την οικονομική διαχείριση του συστήματος της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ενώ όπως προσθέτει κρίνει επάναγκες να διασαφηνίσει ότι «οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων δεν εφαρμόζονται σε σχέση με το Ταμείο Συντάξεως των δικηγόρων, το οποίο δεν αποτελεί ούτε επιχείρηση, ούτε υπάρχει θέμα νόθευσης ανταγωνισμού, δεδομένου ότι το Ταμείο δεν έχει ανταγωνιστικό προσανατολισμό και συνεπώς δεν ανταγωνίζεται κανένα».

Όσον αφορά στο υπολογιζόμενο κόστος, σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων στην εταιρεία που παρέχει το σύστημα πληρωμών, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ αναφέρει πως «πρόκειται για ένα de minimis ποσό ύψους 40.000-55.000 ευρώ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού», σημειώνοντας επιπρόσθετα πως «δεν υφίσταται νομικό πρόβλημα για την καταβολή των δικαιωμάτων της JCC από την Κυβέρνηση ακόμα και επί των δικηγορόσημων, τα οποία θα εισπράττονται, και αφορούν το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων».

Επίσης, όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος, αναφέρει ότι «δεν χρειάζεται οποιαδήποτε νομική βάση δεδομένου ότι αυτό θα λειτουργεί στη βάση συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών», ενώ συμπληρώνει ότι «σε περίπτωση δε που θα κρινόταν απαραίτητη η νομική βάση για τη λειτουργία του, την ευθύνη για τη διασφάλιση της νομικής βάσης, θα έφερε η Κυβέρνηση και όχι ο ΠΔΣ ή το Ταμείο Συντάξεως».

«Επανειλημμένα», προσθέτει, «ο ΠΔΣ έχει εκφράσει και διατυπώσει την πάγια θέση του ότι από τη στιγμή που το σύστημα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ένα κρατικό σύστημα το οποίο παρέχεται προς όφελος όλων των πολιτών και των δικηγόρων, η καταβολή των όποιων δικαιωμάτων στην εταιρεία που παρέχει το σύστημα πληρωμών με κάρτες, αποτελεί ευθύνη του οικονομικού διαχειριστή του συστήματος. Έχουμε πολλάκις διασαφηνίσει την αντίθεσή μας στη μετακύλιση οποιουδήποτε κόστους στον ΠΔΣ, στους δικηγόρους μέλη του ή στο Ταμείο Συντάξεως».

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,