Νέες ιστοσελίδες για τον Έφορο Εταιρειών

Νέες ιστοσελίδες για τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει, ανακοινώνει ότι από τις 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00, η υφιστάμενη ιστοσελίδα του Τμήματος καταργείται και αντικαθίσταται από δύο νέες ιστοσελίδες, μία για τον Κλάδο Εταιρειών και μία για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των νέων ιστοσελίδων είναι:

Απώτερος σκοπός των νέων ιστοσελίδων είναι αφενός η παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής μίας επιχειρηματικής οντότητας και δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας αντίστοιχα και, αφετέρου η δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας με τον επιχειρηματικό κόσμο.  

Η αγγλική έκδοση των πιο πάνω ιστοσελίδων αναμένεται σύντομα.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,