Νέα κυκλοφορία βιβλίου: “Το Έκκλητον ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εκκλησία της Κύπρου” του Ιωάννη Ε. Καστανά από τις Εκδόσεις Hippasus

Οι Εκδόσεις Hippasus ανακοινώνουν την κυκλοφορία του βιβλίου του Ιωάννη Ε. Καστανά, με τίτλο:  “Το Έκκλητον ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εκκλησία της Κύπρου”.

Σκοπὸς τῆς παρούσας μελέτης εἶναι ἀφενὸς νὰ ἐρευνηθεῖ τὸ προνόμιο τοῦ Ἐκκλήτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὅπως αὐτὸ ἔχει ἐφαρμοσθεῖ διαχρονικὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἀφετέρου ὅπως ἰσχύει σήμερα ὑπὸ τὸν ἰσχύοντα Καταστατικὸ Χάρτη ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καὶ ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος τὸ προβλέπει ρητὰ ὡς ἔνδικο βοήθημα. Προκειμένου νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα αὐτό, ἀξιοποιήθηκαν πλὴν τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῆς ἑρμηνείας τους ἀπὸ παλαιότερους καὶ σύγχρονους ἑρμηνευτές, οἱ ἱστορικὲς καὶ φιλολογικὲς πηγές. Ἰδιαίτερη ἔμφαση δόθηκε στὴ νομολογία τῆς Ἐνδημούσης Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ ὁποία ἀφορᾶ εἰδικὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Περαιτέρω, δόθηκε ἔμφαση στὶς ὑποθέσεις Ἐκκλήτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἑλλαδικὲς ὑποθέσεις). Ἐφόσον καὶ στὸ μέτρο ποὺ ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου περιέχει θεσμοὺς κατὰ μίμηση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977) ἡ νομολογία αὐτὴ εἶναι πρόσφορη γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Παράλληλα, λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν οἱ περὶ Ἐκκλήτου προβλέψεις στὰ καταστατικὰ κείμενα τῶν ὑπολοίπων, πλὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐκκλησιῶν. Στὸ ἀκροτελεύτιο κεφάλαιο συνάγονται τὰ κρίσιμα συμπεράσματα γιὰ τὸ Ἔκκλητο στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δέκα ἔτη μετὰ τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ ἄρθρου 81 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἀρχαίας αὐτῆς Ἐκκλησίας ποὺ τὸ προβλέπει.

Στοιχεία έκδοσης:

Μορφή Χαρτόδετο |  134 σελίδες
Διαστάσεις 170×240
Τόπος Έκδοσης Αθήνα-Λευκωσία
Ημερ. Έκδοσης Ιανουάριος 2022
Γλώσσα Ελληνική
ISBN 978-9963-676-26-2
Τιμή €25

Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22662250 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@hippasus-publishing.eu

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,