Ναι Βουλής για Υφυπουργό παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο για τον διορισμό και τις αρμοδιότητες Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα για σκοπούς κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός θα έχει τη συνολική πολιτική εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεκπεραίωση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026 της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα αναλάβει η Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το νόμο προβλέπεται διορισμός, με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για Ευρωπαϊκά Θέματα, όπως και η διάρκεια της θητείας του η οποία αρχίζει σε ημερομηνία που καθορίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την πράξη διορισμού του και λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,