Χ. Κληρίδης: Οι προσεχείς εκλογές του ΠΔΣ είναι καθοριστικές για τη Δικαιοσύνη – Διαβάστε το μήνυμα του

Παραθέτουμε αυτούσιο το μήνυμα του δικηγόρου και Καθηγητή Νομικής Δρ Χρίστου Κληρίδη, υποψήφιου Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τις θέσεις του και προσκαλεί τους συναδέλφους να τον στηρίξουν στις επερχόμενες εκλογές :

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Όπως πιθανό να γνωρίζεις θα είμαι υποψήφιος Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις προσεχείς εκλογές Οκτωβρίου 2020.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος πρέπει να έχει και να διασφαλίσει ισότιμο ρόλο και συμμετοχή με όλους τους φορείς δικαιοσύνης όπως Υπουργείο Δικαιοσύνης, Βουλή των Αντιπροσώπων, Ανώτατο Δικαστήριο, Γ.Ε. στα θέματα που αφορούν:

(α)      Τις κτιριακές εγκαταστάσεις

(β)      Τη λειτουργία όλων των δικαστηρίων και πρωτοκολλητείων

(γ)      Τον εκσυγχρονισμό του δικαίου

(δ)      Τη μέθοδο και διαδικασία διορισμού προαγωγών, πειθαρχικών διώξεων δικαστών

 όλων των βαθμών.          

(ε)      Τη δικονομία και το δίκαιο της απόδειξης

(στ)     Τον περί Δικηγόρων Νόμο

(ζ)      Τη ποιότητα της δικαιοσύνης

(η)      Την αναβάθμιση και ενίσχυση του Κράτους Δικαίου.

Πιστεύω ότι:

1. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα πρέπει να είναι δικηγόροι, νομομαθείς, ακέραιοι και πλήρως απεξαρτηκοποιημένοι, άμεσα ή έμμεσα από σχέσεις με τις υπόλοιπες εξουσίες της πολιτείας ιδιαίτερα τη δικαστική για να μην υπάρχει ή να δίδεται η εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων. Οι προσεχείς εκλογές είναι καθοριστικές.

2. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα πρέπει να αυξηθούν σε τουλάχιστον 12 για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον όγκο εργασίας και στον μεγάλο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν ή αναμένονται. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να λειτουργήσει με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και να αναβαθμίσει μέσα από την εκδίκαση και χειρισμό εν γένει υποθέσεων πειθαρχικού το επίπεδο εμπιστοσύνης στο θεσμό του δικηγόρου. Χρειάζεται και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας, ουσιαστικού δικαίου, νοοτροπίας, πρακτικής και κουλτούρας. Τα έξοδα της διαδικασίας που πρέπει να επωμίζεται ο αποτυχων διάδικος να είναι ανάλογα του κόστους. Παράλληλα θα πρέπει να προωθηθεί η απεξάρτηση του δικηγορικού σώματος από το θεσμό του Γ.Ε. Οι δικηγόροι είναι ανεξάρτητος θεσμός του Κράτους Δικαίου. Η παρουσία του Γ.Ε. σαν Προέδρου του Σώματος, η συμμετοχή του στο Πειθαρχικό, Νομικό Συμβούλιο, Συμβούλιο των Δικηγόρων είναι ξεπερασμένη πλέον και κατάλοιπα άλλων εποχών όπου ο Γ.Ε. επόπτευε του Δικηγορικού Σώματος.

3.Κατάργηση σταδιακά των διαλέξεων του Νομικού Συμβουλίου και μετάθεση τους με ειδικές συμφωνίες για ειδικές τιμές στα Τμήματα και Σχολές Νομικής των Πανεπιστημίων Κύπρου. Εκσυγχρονισμός των θεσμών του Νομικού Συμβουλίου με επικέντρωση του σε θέματα που αφορούν την υποβοήθηση των νέων δικηγόρων αλλά και αναβάθμιση του επιπέδου εισδοχής αυτών που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα και να εισέλθουν στη μαχόμενη δικηγορία.

 4.Ανάθεση ad hoc σε δικηγόρους για καθορισμό εξωδικαστηριακής αμοιβής, ανάλογη χρέωση για υπολογισμό και διασαφηνιση του τι συνιστά εκωδικαστηριακή αμοιβή. Παράλληλα για δικαστηριακη αμοιβή με την υποβολή του καταλόγου ο αποτυχων διάδικος να καταβάλει άμεσα το ½ του καταλόγου.Παρομοίως υποχρεωτική καταβολή των εξόδων και δικηγορικής αμοιβής με τη καταχώριση αγωγής και σημειώματος εμφάνισης.

 5. Θεσμικο πλαίσιο για δεοντολογία απασχόλησης ασκούμενων και άλλων δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία. Επανεξέταση των κανονισμών δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων σχέσεων δικηγόρων δικαστών και νομοθετική ρύθμιση προστασίας του απορρήτου δικηγόρων και διασφάλισης της δικηγορικής αμοιβής τους.

6.Εισαγωγή αναλογικού συστήματος συντάξεων και ενίσχυση των οικονομικών του ΠΔΣ και Τοπικών.

7. Στο τομέα των μεταρρυθμίσεων της δικαιοσύνης:

 • 1. Αποτελεσματικό διευρυμένο Εφετείο με τρία τμήματα Πολιτικών Εφέσεων, ενός Ποινικών, δύο Διοίκητικου Δικαιου και Τμημάτων για τα ειδικα δικαστήρια. Καθορισμό θεσμικού πλαισίου για prerogative orders και νομοθετική κατάργηση του εκ πρώτης όψεως και εναλλακτικής θεραπείας.
 • 2. Στελέχωση από έμπειρους δικηγόρους και δικαστές, ισάριθμη και ισότιμη ειδικών επί των αρμοδιοτήτων των τμημάτων.
 • 3. Αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστών με συνεδριάσεις και τα απογεύματα σε όλα τα επίπεδα.
 • 4. Χειρισμό εφέσεων από ενδιάμεσες αποφάσεις από μονομελείς συνθέσεις των Εφετείων υπό μορφή αναθεώρησης. Κατάργηση απαγορευτικων διατάξεων για ενδιάμεσες εφέσεις.
 • 5. Νέο Δικαστικό Συμβούλιο στην σύνθεση του οποίου θα έχουν λόγο Δικαστές όλων των επιπέδων με συμμετοχή και ΓΕ και δικηγόρων και δικαστών όλων των βαθμίδων.
 • 6. Σχολή Δικαστών με εξετάσεις για διορισμό νέων δικαστών και εξετάσεις για προαγωγή. Κατάργηση της επετηρίδας σε όλα τα επίπεδα.
 • 7. Αύξηση και ενθάρρυνση διορισμού δικηγόρων σε όλες τις βαθμίδες του Δικαστικού Σώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση η αποδεδειγμένη πρακτική επιτυχής πολυετής άσκηση δικηγορίας.
 • 8. Ένα νέο Ανώτατο Δικαστήριο με πρωτοδιορισθέντες Δικαστές ισότιμα από το σώμα των δικηγόρων για εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό.
 • 9. Εισαγωγή άμεσα και χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για τηλεσυνεδριάσεις, καταχώρηση δικογραφίας, αγορεύσεων και όπου είναι εφικτό μέχρι εισαγωγής ολοκληρωμένου συστήματος e -justice.
 • 10. Δημιουργία τμημάτων με εξειδικευμένες δικαιοδοσίες πχ δικαστές που θα χειρίζονται συμβάσεις, αστικά αδικήματα, προσωρινά διατάγματα, κληρονομικά κτλ.
 • 11.Εισαγωγή όπου οι διάδικοι το επιθυμούν αγγλικής γλώσσας στο νέο Εμπορικό Δικαστήριο.
 • 12. Ενίσχυση του θεσμού διαιτησίας και διαμεσολάβησης.

8. Οι δικηγόροι θα πρέπει να πρωταγωνιστούν στο τομέα των εκάστοτε μεταρρυθμίσεων. Ο λόγος τους να έχει τη προσήκουσα βαρύτητα. Στο επίπεδο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα πρέπει να αναπτυχθεί στενή σχέση με τους Καθηγητές των Κυπριακών και Ελληνικών Πανεπιστημίων με διαρκή και έντονη επεξεργασία εκσυγχρονιστικών προτάσεων για το ουσιαστικό δίκαιο, δικονομία, απόδειξη και θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι ικανοποιητικό πλέον τα θέματα αυτά να έρχονται από καιρού εις καιρόν ουρανοκατέβατα από Υπουργείο Δικαιοσύνης και ΓΕ ή Ανώτατο Δικαστήριο ή Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρώτο και καθοριστικό ρόλο έχουν οι δικηγόροι σαν βασικοί και ισότιμοι συντελεστές του Κράτους Δικαίου. Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να ληφθούν μέχρι τελικής επίλυσης των προβλημάτων Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Ειδικών Δικαστηρίων Λευκωσίας, Διοικητικού Εφετείου έκτακτα μέτρα, ακόμα και κατασκευή προσωρινών κτιριακών εγκαταστάσεων στο χώρο του Δικαστηρίου μέχρι περάτωσης και υλοποίησης των τελικών σχεδίων. Στην περίοδο του κορωνοϊού απεδείχθη ότι ακόμη και εντός ενός μηνός υπήρξε δυνατότητα κατασκευής ειδικών μονάδων του Γ.Ν. Λευκωσίας.Αύξηση σημαντική του προϋπολογισμού για τη δικαιοσύνη. Η Κύπρος βρίσκεται στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα αυτό. Πρόκειται για τον παραμελημένο και φτωχό συγγενή της Ευρώπης.

9. Εξάλειψη όλων των εντυπώσεων για οικογενειοκρατία ή ευνοιοκρατία στους κόλπους του Δικαστικού Σώματος. Εμπέδωση νέας κουλτούρας στις σχέσεις δικαστών/δικηγόρων, επίδειξη μεγαλύτερης ευαισθησίας εκ μέρους δικαστών και δικηγόρων σε υποθέσεις όπου μπορεί εύλογα να δημιουργηθεί η εντύπωση σύγκρουσης συμφέροντος.

10. Διαρκής εκπαίδευση δικηγόρων και δικαστών και αναβάθμιση της ποιότητας των αποφάσεων αλλά και του επιπέδου δικηγορίας ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Η διαρκής επιμόρφωση και εκσυγχρονισμός της κουλτούρας να ενισχυθεί μέσα από την συνεχή παρακολούθηση δικαστών και δικηγόρων σεμιναρίων, συνεδριών και επαφών με συναδέλφους σε όλα τα επίπεδα από άλλες χώρες. Ιδιαίτερα Ελλάδα, Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Κοινοπολιτείας. Δρ. Χρίστος Κληρίδης Υποψήφιος Πρόεδρος ΠΔΣ Ιούνιος 2020.

Ευχαριστώ για τη προσοχή σου και ευελπιστώ στη στήριξη σου για την αναβάθμιση της Δικαιοσύνης και του Δικηγορικού Σώματος.

Δρ. Χρίστος Κληρίδης

Δικηγόρος

Διαβάστε επίσης:

Α.Δέκα βασικές θέσεις/εισηγήσεις ως υποψήφιος Πρόεδρος ΠΔΣ

Β.Αναγκαιότητα για σωστή μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη

Γ.H έκθεση της Greco και το σύστημα διορισμού δικαστών στη Κύπρο

Δ.Η αρχαιότητα στο Δικαστικό Σώμα

Ε.To νέο Εφετείο του Χρίστου Κληρίδη και Το νέο Εφετείο της Κύπρου

ΣΤ. Συνέντευξη στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης ως Πρόεδρος του ΠΔΣ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,