Μέσω αίτησης οι συστάσεις προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για διακανονισμό ή αναστολή εντάλματος φυλάκισης – Δείτε το έντυπο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβεί σε σύσταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αναστολή ή διακανονισμό εντάλματος φυλάκισης με βάση το άρθρο 53.4 του Συντάγματος θα πρέπει να συμπληρώνει το πιο κάτω έντυπο:

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Mετά από συνεννόηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με τον Αρχηγό Αστυνομίας, από τούδε και στο εξής, οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβεί σε αίτηση για σύσταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αναστολή/διακανονισμό φυλακιστηρίων ενταλμάτων με βάση το άρθρο 53.4 του Συντάγματος, μπορεί να προμηθεύεται το σχετικό έντυπο αίτησης από τους Αστυνομικούς Σταθμούς όλων των επαρχιών καθώς και ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας www.law.gov.cy, πεδίο «Έντυπα/Αιτήσεις».

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως στη Νομική Υπηρεσία, είτε μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 665080, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου entalmata-filakistirion@law.gov.cy

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,