Ξεκίνησε τη δράση του το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων για παρακολούθηση παραπληροφόρησης

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ ξεκίνησε τις δραστηριότητές τη Δευτέρα και με επικεφαλής το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας θα υποστηρίξει τη δημιουργία και το έργο μιας διεπιστημονικής κοινότητας που θα αποτελείται από ελεγκτές γεγονότων, ακαδημαϊκούς ερευνητές και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς με εμπειρία στον τομέα της διαδικτυακής παραπληροφόρησης, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το έργο θα συμβάλει σε μια βαθύτερη κατανόηση των σχετικών με την παραπληροφόρηση παραγόντων, φορέων, εργαλείων, μεθόδων, δυναμικής διάδοσης, προτεραιοτήτων και επιπτώσεων στην κοινωνία.

Σημειώνεται ότι αυτός ο ανεξάρτητος κόμβος συνεργασίας θα αυξήσει τις διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την παραπληροφόρηση μέσω διαδικτύου, αλλά θα προωθήσει επίσης την ανάπτυξη μιας αγοράς υπηρεσιών ελέγχου πληροφοριών της ΕΕ και θα υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση των ψηφιακών μέσων και την ανάπτυξη νέων πολιτικών.

Θα λάβει χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Connecting Europe Facility, του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης υποδομών. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει το Κέντρο Τεχνολογίας Αθηνών (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Άρχους (Δανία) και τον οργανισμό ελέγχου γεγονότων Pagella Politica (Ιταλία).

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email