Κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος (Απρίλης-Ιούνης) 2021 (46ος τόμος) του τριμηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος (Απρίλης-Ιούνης) 2021 (46ος τόμος)

του τριμηνιαίου περιοδικού

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ»

ISSN: 1986-2342

Σύνταξη-Επιμέλεια ύλης: Σωτήρης Λιασίδης, Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου

Στο παρόν, 46ο  τεύχος της Επιθεώρησης Οικογενειακού Δικαίου παρατίθεται σύνοψη συνολικά  16 αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν τον ευαίσθητο τομέα του Οικογενειακού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και 10  αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου.  Με αυτό τον τρόπο εμπλουτίζεται η σχετική νομολογία επί αρκετών θεμάτων που απασχολούν τα Οικογενειακά Δικαστήρια.

Δημοσιεύεται επίσης ένα άρθρο επί του θέματος που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων που χορηγούνται από το Κράτος στη συνεισφορά των γονέων στη διατροφή των τέκνων τους.  Ακολουθεί η παράθεση 14 αυτούσιων αποφάσεων Οικογενειακών Δικαστηρίων με σχόλια και παρατηρήσεις και σύνοψη 5 αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Κάτω από τον τίτλο «Ευρωπαϊκά Θέματα», ο αναγνώστης βρίσκεται αντιμέτωπος με 6 αποφάσεις του ΔΕΕ, με 3 αποφάσεις Γενικών Εισαγγελέων του ΔΕΕ, καθώς επίσης με σύνοψη 17 αποφάσεων του ΕΔΑΔ, όλες σχετικές κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο με θέματα οικογενειακών σχέσεων.  Πλούσια είναι και η παράθεση αλλοδαπής νομολογίας, αφού στο μέρος αυτό αποκρυσταλλώνεται η σύνοψη 20 συνολικά αγγλικών αποφάσεων και 3 αποφάσεων Ελληνικών Δικαστηρίων.

Παρατίθεται στη συνέχεια νομοθεσία (τόσο αλλοδαπή όσο και ελλαδική) ως και Διαδικαστικοί Κανονισμοί επί θεμάτων που άπτονται των Οικογενειακών Θεσμών.  Κάτω από τον τίτλο ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, δημοσιεύεται το εξεταστικό δοκίμιο στο Οικογενειακό Δίκαιο, Ιουνίου 2021.

Το τεύχος αυτό, όπως και τα προηγούμενα, διατίθενται από τους δικηγορικούς συλλόγους. Τιμή τεύχους €20-, ετήσια συνδρομή €75-.

Αρκετοί αναγνώστες έγιναν ήδη συνδρομητές του περιοδικού σε ετήσια βάση και τους αποστέλλεται το κάθε τεύχος μόλις κυκλοφορήσει.  Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα πρόσωπα, μπορούν να στείλουν έντυπο της παραγγελίας τους με όλα τα στοιχεία τους και τον αρ. θυρ. Δικαστηρίου, στην ταχυδρομική θυρίδα 25386 – 1309 Λευκωσία ή να στείλουν το δελτίο συνδρομής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com, ούτως ώστε με την κυκλοφορία του κάθε τεύχους, να τοποθετείται στις θυρίδες των Δικαστηρίων που διαθέτει ο κάθε δικηγόρος.

Κείμενα για δημοσίευση είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να αποσταλούν προς δημοσίευση σε ηλεκτρονική μορφή με e-mailστη διεύθυνση sliasidis@hotmail.com ή με USB

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το συγγραφικό έργο του

Σ. Λιασίδη μπορείτε να αντλήσετε κάτω από τον τίτλο

«Νομικά Συγγράμματα», από το επαγγελματικό facebook page www.facebook.com/sotirisliasides

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,