Η καθυστέρηση εκτέλεσης δικαστικής απόφασης παραβιάζει το δικαίωμα για δίκαιη δίκη – Διαβάστε την απόφαση

Το ΕΔΑΔ εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση Safonov και Safonova κατά Ουκρανίας της 18.06.2020 (αρ. προσφ. 24391/10), η οποία αφορά την καθυστέρηση εκτέλεσης δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, οι προσφεύγοντες ιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος, προσέφυγαν στα εγχώρια δικαστήρια για την αναγνώριση της κυριότητας τους. Το Δικαστήριο ενώ διέταξε το Γραφείο Απογραφής να ανανεώσει την εγγραφή της ιδιοκτησίας τους επί του διαμερίσματος, το οποίο δεν το έπραξε γι’αυτό και προσέφυγαν στο ΕΔΑΔ.

Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η εκτέλεση δικαστικής  απόφασης θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος της δίκης για τους σκοπούς του άρθρου 6 (Δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης) και ότι η αδικαιολόγητα υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους των εγχώριων αρχών για την εκτέλεση απόφασης. Κατά συνέπεια έκρινε ότι η άρνηση του Γραφείου Απογραφής να προβεί στην εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που αναγνώριζε τους προσφεύγοντες ως κυρίους ακινήτου, συνιστά παραβίαση του δικαιώματος της δίκαιης δίκης (άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ).

Επιπλέον, το ΕΔΔΑ έκρινε παραβίαση του άρθρου 13 (Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής) λόγω του γεγονότος ότι οι προσφεύγοντες δεν διέθεταν  αποτελεσματικά μέσα για τις καταγγελίες τους για μη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Διαβάστε την απόφαση

Με πληροφορίες από Echrcaselaw

Print Friendly, PDF & Email