Διοικητικοί υπάλληλοι – Νομικοί στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου – Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Η EPSO ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου με βάση τις Βρυξέλλες.

Πολίτες της ΕΕ που γνωρίζουν άπταιστα τουλάχιστον 2 γλώσσες της ΕΕ, έχουν πτυχίο Νομικής ή κατέχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος της ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,