ΔEE: Judicial Activity Annual Report 2019

Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση του ΔΕΕ (2019), η οποία αποτελεί μία σύνοψη της δικαστικής δραστηριότητας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε τα περιεχόμενα

Κατεβάστε την έκθεση:

Print Friendly, PDF & Email