Η νομοθεσία προσωπικών δεδομένων της Τουρκίας δεν συνάδει με τα πρότυπα της ΕΕ, ανέφερε ο Δημήτρης Δημητρίου

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, «διαπιστώνει, μεταξύ πολλών άλλων ελλείψεων, ότι η νομοθεσία της χώρας αυτής για την προστασία προσωπικών δεδομένων δεν συνάδει με τα πρότυπα της ΕΕ», δήλωσε ο Βουλευτής, Δημήτρης Δημητρίου, μιλώντας στις εργασίες της 9ης Συνάντησης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, μετά από παρουσίαση της Επιτρόπου για τις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΕ, Ylva Johansson, για σχετικά θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου της, ο κ. Δημητρίου «ζήτησε ενημέρωση για τις εξελίξεις σε σχέση με τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Επιτροπή με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της Τουρκίας».

Επίσης, «ζήτησε να ενημερωθεί για τις εγγυήσεις που μπορεί να παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμόρφωση των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ».

Σε άλλη παρέμβασή του ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στην υπό συζήτηση πρόταση για αναδιατύπωση του Κανονισμού της Ευρωπόλ επισημαίνοντας ότι «ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων συνέστησε να οριστούν καλύτερα ορισμένες έννοιες, να ενισχυθούν οι εγγυήσεις σε σχέση με παρεκκλίσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία μεγάλων και πολύπλοκων συνόλων δεδομένων και να αποκλειστεί η συστηματική και μαζική μεταφορά δεδομένων στις ανταλλαγές με ιδιωτικούς φορείς».

Ο Κύπριος Βουλευτής ζήτησε και σε αυτή την περίπτωση «σχετική ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ευρωπόλ προς εφαρμογή των εν λόγω εισηγήσεων».

Οι εργασίες της 9ης Συνάντησης της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Ευρωπόλ, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά, διεξάγεται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης  της τρέχουσας Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Από πλευράς Βουλής συμμετέχουν εκτός από τον επικεφαλής της αντιπροσωπίας, Δημήτρη Δημητρίου και τα μέλη, Νίκος Κέττηρος και Ηλίας Μυριάνθους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,