Η ΕΕ διαπραγματεύεται προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Marija Pejčinović Burić, και η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τις αξίες και τη διαφάνεια, Vra Jourová, εξέδωσαν κοινή δήλωση σχετικά με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, στην κοινή δήλωση αναφέρουν ότι η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Εδώ και 70 χρόνια, η Σύμβαση αποτελεί ένα μοναδικό και ανεκτίμητο εργαλείο που προστατεύει εκατομμύρια Ευρωπαίους και υποστηρίζει τις κοινές μας αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», αναφέρουν.

«Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση, η οποία αποτελεί νομική απαίτηση βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα ενισχύσει περαιτέρω την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη», σημειώνουν.

«Η προσχώρηση θα συμβάλει στη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και του συστήματος των συμβάσεων. Θα διασφαλίσει επίσης ότι η ΕΕ υπόκειται στην ίδια διεθνή εποπτεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τα 27 κράτη μέλη της και 20 άλλα συμβούλια ευρωπαϊκών χωρών που δεν είναι μέλη η ΕΕ», εξηγούν.

«Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να αμφισβητήσουν τις ενέργειες της ΕΕ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ΕΕ θα μπορεί επίσης να προσχωρήσει με τα κράτη μέλη της σε διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ», σημειώνουν.

«Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αντιπροσωπεύει όλα όσα υποστηρίζουν το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η επανάληψη αυτών των κρίσιμων διαπραγματεύσεων στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για τη δέσμευση των δύο οργανώσεων μας, και των κρατών μελών μας, στην θεμελιώδεις αξίες που εκτιμούμε», αναφέρουν.

Εκφράζουν την ελπίδα ότι οι «διαπραγματεύσεις μπορούν να περατωθούν γρήγορα και επιτυχώς προς όφελος της Ευρώπης στο σύνολό της».

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,