Σχέδιο δράσης για υποστήριξη των τελωνείων ΕΕ και ενίσχυση είσπραξης δασμών, ενέκρινε η Κομισιόν

Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τελωνειακή ένωση, την καταπολέμηση της απάτης και των διαφυγόντων δασμών, υιοθέτησε σήμερα η Κομισιόν και παρουσίασε ο Επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι.

Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών σε τομείς όπως η διαχείριση κινδύνων, η διαχείριση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η προώθηση της συμμόρφωσης και τη λειτουργία των τελωνειακών αρχών.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων, το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται ιδίως στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαθεσιμότητας και χρήσης δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων για τελωνειακούς σκοπούς. Απαιτεί την έξυπνη εποπτεία των αλυσίδων εφοδιασμού με βάση τον κίνδυνο και τη δημιουργία ενός νέου κόμβου ανάλυσης εντός της Κομισιόν για τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή τελωνειακών δεδομένων που μπορούν να συμβάλουν σε κρίσιμες αποφάσεις και να βοηθήσουν τις τελωνειακές αρχές να εντοπίσουν αδύνατα σημεία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των διαδικτυακών πλατφορμών πωλήσεων θα ενισχυθούν για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αποφυγής των τελωνειακών δασμών και της φορολογικής απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η επερχόμενη πρωτοβουλία “Single Window” θα διευκολύνει τις νόμιμες επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τις διασυνοριακές τους διατυπώσεις σε μία μόνο πύλη. Θα επιτρέψει μια πιο συνεργατική επεξεργασία, ανταλλαγή και ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερη αξιολόγηση κινδύνου για τις τελωνειακές αρχές.

Τέλος, το σχέδιο δράσης περιγράφει λεπτομερώς την ανάπτυξη σύγχρονου και αξιόπιστου τελωνειακού εξοπλισμού στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα δημιουργηθεί μια νέα ομάδα προβληματισμού που θα αποτελείται από κράτη μέλη και επιχειρηματικούς εκπροσώπους για να βοηθήσει στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις και προκλήσεις, όπως απρόβλεπτες παγκόσμιες εξελίξεις και μελλοντικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Ο Paolo Gentiloni, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε σχετικά  ότι “η Τελωνειακή Ένωση της ΕΕ ήταν ένα από τα πρώτα συγκεκριμένα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για περισσότερες από πέντε δεκαετίες βοήθησε στην προστασία των Ευρωπαίων και στη συνέχιση του εμπορίου πέρα ​​από τα σύνορά μας – τα οποία είναι τόσο ισχυρά όσο ο πιο αδύναμος κρίκος τους”.

“Σήμερα, οι νέες προκλήσεις σημαίνουν ότι πρέπει να κάνουμε τους τελωνειακούς κανόνες μας πιο έξυπνους και να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν καλύτερα για τα κράτη μέλη, τους πολίτες και τις νόμιμες επιχειρήσεις. Αυτό απαιτεί βελτιωμένη χρήση δεδομένων, καλύτερα εργαλεία και εξοπλισμό και περισσότερη συνεργασία εντός της ΕΕ και με τις τελωνειακές αρχές των χωρών εταίρων. Απαιτεί επίσης καλύτερη προοπτική, ώστε τα τελωνεία της ΕΕ να μπορούν να αντιμετωπίσουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Σήμερα, καθορίζουμε πώς θα μεταφέρουμε την Τελωνειακή μας Ένωση στο επόμενο επίπεδο”.

Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ – η οποία το 2018 γιόρτασε την 50ή επέτειό της – αποτελεί ένα ενιαίο έδαφος της ΕΕ για τελωνειακούς σκοπούς, όπου εφαρμόζεται ένα κοινό σύνολο κανόνων. Στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια ευρέος και αυξανόμενου φάσματος ελέγχων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η καταγεγραμμένη στην ΕΕ τελωνειακή απάτη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων: περιλαμβάνει όχι μόνο τους δασμούς και τη φοροδιαφυγή, αλλά και την καταστρατήγηση των περιορισμών και απαγορεύσεων εισαγωγών και εξαγωγών, του λαθρεμπορίου, της υποτίμησης, των ψευδών δηλώσεων προέλευσης και της ταξινόμησης και άλλων δραστηριοτήτων.

Η έρευνα της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δείχνει ότι η τελωνειακή απάτη είναι ευρέως διαδεδομένη. Ο OLAF συνέστησε την ανάκτηση άνω των 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μη καταβληθέντες δασμούς μετά από υποθέσεις υποτίμησης κατά την περίοδο 2017-2019. Ο OLAF συνέστησε επίσης την ανάκτηση περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ μετά από υποθέσεις δασμών αντιντάμπινγκ στους ηλιακούς συλλέκτες, βιοντίζελ και άλλους τομείς κατά την ίδια περίοδο. Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μεγενθύνει το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ετήσια αξία των παραποιημένων αγαθών που εισήχθησαν στην ΕΕ ήταν 121 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 6,8% των εισαγωγών της ΕΕ από τον υπόλοιπο κόσμο. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) εκτιμά ότι τα παραποιημένα αγαθά στις αγορές της ΕΕ έχουν ως αποτέλεσμα πάνω από 400.000 απώλειες θέσεων εργασίας, απώλειες 83 δισεκατομμυρίων ευρώ στη νόμιμη οικονομία και απώλεια φορολογικών εσόδων 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,