Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στις 15 Οκτωβρίου

Ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Επίτιμου Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αναφέρει ότι:

“Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 21(1) του Περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ. 2 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) έχει καλέσει Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, στις 3:00 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Γυμναστικού Συλλόγου τα Παγκύπρια – Γ.Σ.Π., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

(α)        Εισαγωγή από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και Επίτιμο Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

(β)        Σύντομη λογοδοσία από τον αιρετό Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

(γ)        Εγκεκριμένοι λογαριασμοί

(δ)        Διάφορα

(ε)        Εκλογή αιρετού Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για την περίοδο που διαρκεί μέχρι της εκλογής νέου Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν δικηγόροι ασκούντες το επάγγελμα με δωδεκαετή τουλάχιστο άσκησή του

(στ)      Εκλογή τεσσάρων δικηγόρων, ως Μελών του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για την ίδια περίοδο, και οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι ασκούντες το επάγγελμα και ο ένας απ’ αυτούς πρέπει να έχει τουλάχιστο δεκαετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος

(ζ)        Εκλογή πέντε δικηγόρων, ως Μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων, για την ίδια περίοδο, και οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι ασκούντες το επάγγελμα και οι δύο απ αυτούς πρέπει να έχουν τουλάχιστο δεκαπενταετή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος

Υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή διενεργούμενη από τη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται προς το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της ιδίας ημέρας της προηγούμενης των εκλογών εβδομάδος, δηλαδή μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου 2020.

Έχει επιλεγεί το Συνεδριακό Κέντρο του Γ.Σ.Π., λόγω των διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, ώστε οι συνάδελφοι να διευκολυνθούν κατά το δυνατό καλύτερα.

Γιώργος Λ. Σαββίδης,                                                                       

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας,                                                                          Επίτιμος Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου  

22 Σεπτεμβρίου 2020″

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,