Παρουσίαση Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς από το Ανώτατο Δικαστήριο και την Ένωση Δικαστών Κύπρου

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

Έλαβε χώρα στις 24.9.2020 παρουσίαση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς όπως έχει διαμορφωθεί με την τέταρτη αναθεώρηση (Σεπτέμβριος 2020) στους Δικαστές των πρωτοδίκων Δικαστηρίων της Κύπρου. Η παρουσίαση έγινε μέσω ευρείας τηλεδιάσκεψης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του κορωνοϊού.

Προηγήθηκε εισαγωγική ομιλία από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κύριο Στέλιο Ναθαναήλ ο οποίος τόνισε ότι η αρχή του αμερόληπτου και ανεξάρτητου δικαστή αναγνωρίστηκε από την Κυπριακή έννομη τάξη και τηρήθηκε με ευλάβεια πριν και μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Παράλληλα σημείωσε ότι η υιοθέτηση Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς αναγνωρίζεται πλέον ως αναγκαίο εργαλείο ώστε, μεταξύ άλλων, να υποβοηθούνται και να καθοδηγούνται οι Δικαστές για τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς τους, είτε πάνω στην έδρα, είτε γενικότερα. Κατέληξε λέγοντας ότι «Ο έλεγχος είναι συνειδησιακή υποχρέωση του καθενός από εμάς και η τήρηση των αρχών της δεοντολογίας θεμελιώνεται εν πάση περιπτώσει στη μακρά παράδοση και τις υψηλές αξίες του λειτουργήματος του δικαστή οι οποίες έχουν πλέον σήμερα κωδικοποιηθεί αλλά πάντοτε δέσμευαν και πάντοτε θα δεσμεύουν τους δικαστές.»

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών κύριος Νικόλας Σάντης, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, αναφέρθηκε στην αυτόδηλη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και στις προσδοκίες και απαιτήσεις της κοινωνίας από τους δικαστές σε κάθε επίπεδο, ηθικό και νομικό. Υπέδειξε παράλληλα ότι πλείστα, αν όχι όλα, που κωδικοποιούνται στις αρχές δεοντολογίας αποτελούσαν ανέκαθεν μέρος της καθημερινής δικαστικής συμπεριφοράς. Η κωδικοποίηση, ανέφερε γίνεται για σκοπούς οδηγίας και κατεύθυνσης, ως πρότυπη διαδικασία λειτουργίας πριν από κάθε επιβαλλόμενη δικαστική ενέργεια και όχι ως όπλο δικαστικής ποδηγέτησης. Η ουσία των αρχών δεοντολογίας, πρόσθεσε, σύγκειται στη συλλογική και ατομική συναίσθηση του καθενός και καθεμιάς από τους δικαστές για το ρόλο τους ως ανεξάρτητων, αμερόληπτων, ακέραιων, ευπρεπών, δίκαιων, ικανών και επιμελών λειτουργών και εργατών του Δικαίου. Ανέφερε επίσης ότι η Ένωση Δικαστών Κύπρου βρίσκεται στη διάθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για συντονισμένη και σύντονη παρακολούθηση των εξελίξεων και αναγκών για την όποια καλυτέρευση του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς.

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του Οδηγού από την Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κυρία Λένα Δημητριάδου η οποία περιέγραψε το περιεχόμενο του Οδηγού αναφερόμενη στις έξι Θεμελιώδεις Αξίες και Αρχές επί των οποίων βασίζεται ο Οδηγός, δηλαδή την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την ακεραιότητα, την ορθή συμπεριφορά, την ισότητα και την ικανότητα και επιμέλεια. Αναφέρθηκε επίσης στις επιμέρους περιπτώσεις τις οποίες ρυθμίζει ο Οδηγός, όπως είναι οι προσωπικές σχέσεις, οι σχέσεις με δικηγόρους, η συμμετοχή δικαστή σε μέσα μαζικής δικτύωσης ή μέσα μαζικής επικοινωνίας ή σε δημόσιο διάλογο και άλλα ζητήματα όπως σε σχέση με δώρα και φιλοξενία, εμπορικές και άλλες δραστηριότητες, πολιτική δραστηριότητα και άλλα. Αναφορά έγινε και στη Δικαστική Πρακτική του 1988 (όπως τροποποιήθηκε μέχρι το 2019), που ρυθμίζει τις εμφανίσεις δικηγόρων μελών της οικογένειας του δικαστή, η οποία έχει πρόσφατα ενσωματωθεί στον Οδηγό Δικαστικής Συμπεριφοράς για σκοπούς ενοποίησης των σχετικών ρυθμίσεων

Σημειώνεται ότι παράλληλα, υπό την ευθύνη του Τμήματος Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχει προγραμματιστεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δικαστική Δεοντολογία και Ηθική» για τις 6 Οκτωβρίου 2020, στο οποίο θα λάβουν μέρος νεοδιορισθέντες Δικαστές. Εκπαιδευτές θα είναι τρεις Πρόεδροι Επαρχιακού Δικαστηρίου (κα Λένα Δημητριάδου, κ. Άγγελος Δαυίδ και κα Μαρίνα Παπαδοπούλου) οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σχετικά και θα αναπτύξουν τα θέματα Κώδικας Δικαστικής Δεοντολογίας, Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τους Δικαστές και Μη Συνειδητή Προκατάληψη σε σχέση με το Φύλο.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,