Έτοιμο το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο – Με τριετή θητεία

Tο νερό μπήκε στ’ αυλάκι όσον τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε προεκλογική δέσμευση του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το οποίο δέχθηκε σφοδρή κριτική με αφορμή διορισμούς που έγιναν. Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρόταση για το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, γίνεται αναλυτική αναφορά για ποια Διοικητικά Συμβούλια, θα έχει αρμοδιότητα να προτείνει άτομα προς διορισμό. Ξεκαθαρίζεται επίσης το ποια άτομα θα το απαρτίζουν, ποιος θα είναι ο Πρόεδρος του και ποια είναι τα καθήκοντα και αρμοδιότητες τους.

Όπως αναφέρεται και στην σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, έχει σκοπό την υποβοήθηση και προετοιμασία του έργου του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τον διορισμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και με στόχο τη συμμετοχική Δημοκρατία και την καλύτερη διακυβέρνηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, θα συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την επιλογή των ατόμων που θα διοριστούν. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα έχει ως σκοπό την ετοιμασία καταλόγου υποψηφίων εκ του οποίου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο, αντιπρόεδρο (όπου εφαρμόζεται) και τα μέλη των προαναφερόμενων Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,