Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει επιτυχώς την πολιτική περί Εμπορικής Άμυνας – Διαβάστε την έκθεση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσηλωμένη στο ελεύθερο εμπόριο, ωστόσο, όταν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πλήττονται από αθέμιτες πρακτικές τρίτων χωρών (όπως το ντάμπινγκ ή οι επιδοτούμενες εισαγωγές), η ΕΕ μπορεί να τις αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ). Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε για πρώτη φορά έλεγχο στον εν λόγω τομέα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή εφαρμόζει επιτυχώς την πολιτική περί εμπορικής άμυνας, αλλά η αποτελεσματικότητά της πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως εφόσον ληφθούν υπόψη οι αυξανόμενες εντάσεις στο πεδίο της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Η ΕΕ, ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και δεδομένων των αξιών της, είναι σταθερά προσηλωμένη σε ένα ανοικτό σύστημα εμπορίου, το οποίο βασίζεται σε κανόνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα εμπορικής άμυνας για να καταπολεμήσει αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές που δεν συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες, όπως το ντάμπινγκ (εξαγωγικές πωλήσεις σε τιμές χαμηλότερες από τις εγχώριες) και η χορήγηση επιδοτήσεων (αδικαιολόγητη κρατική ενίσχυση για εξαγωγικά προϊόντα). Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Επιτροπή χρησιμοποιεί ενεργά τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, διεξάγοντας με τον κατάλληλο τρόπο τις έρευνες και αιτιολογώντας δεόντως τα ενδεχομένως επιβαλλόμενα μέτρα. Σε γενικές γραμμές, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να αυξήσει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας, δεδομένου ότι λίγες μόνο βιομηχανίες τα χρησιμοποιούν επί του παρόντος.

Διαβάστε την Ειδική έκθεση 17/2020 με τίτλο “Μέσα εμπορικής άμυνας: το σύστημα προστασίας των επιχειρήσεων της ΕΕ από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων λειτουργεί σωστά” εδώ

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου ΕΕΣ

Print Friendly, PDF & Email