Εκστρατεία σε υποστατικά επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ξεκινά το Φεβρουάριο, το Τμ. Επιθεώρησης Εργασίας

Εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε υποστατικά επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου θα διεξαγάγει τον Φεβρουάριο, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η εκστρατεία εντάσσεται στις δραστηριότητες του Ετήσιου Προγράμματος Επιθεωρήσεων που ετοίμασε και υλοποιεί το Τμήμα και σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα καθώς και η λήψη προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων και τον καθορισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στα υποστατικά, εκτός από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, θα ελέγχονται παράλληλα και άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Λεπτομερέστερο ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όπου αναγράφονται τα σημεία ελέγχου στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο λειτουργό στο τηλ. 22405659 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kplati@dli.mlsi.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,