Εκπαιδευτικό σεμινάριο Τμήματος Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε συνεργασία με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) διοργανώνει, με ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση προς το Περιβάλλον, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο «Τρόποι Χειρισμού των Ενδίκων Διαφορών που αφορούν τη Μη Συμμόρφωση με την Ενωσιακή Νομοθεσία για την Προστασία της Φύσης – Έμφαση στην Προστασία των Ειδών και των Οικοτόπων», το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, 2020, στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το θέμα αυτό τυγχάνει υψίστης σημασίας για το Ανώτατο Δικαστήριο και τη Σχολή Δικαστών, και στο Σεμινάριο, το οποίο είναι κλειστό, θα λάβουν μέρος Δικαστές τόσο των Επαρχιακών Δικαστηρίων όσο και του Διοικητικού Δικαστηρίου, Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και Μέλη της Νομικής Υπηρεσίας.

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να παρέχει στους συμμετέχοντες μια επισκόπηση του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την προστασία της φύσης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες για τους οικότοπους και τα πτηνά. Επιμέρους σημεία που θα εξεταστούν αφορούν την προστασία των ειδών σε περιοχές Natura 2000, το ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο για την παράνομη θανάτωση, παγίδευση και εμπορία ειδών, καθώς και την εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικότοπους. Με μεγάλη χαρά το Σεμινάριο θα φιλοξενήσει εμπειρογνώμονες εισηγητές από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ελλάδος, την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως επίσης και Κύπριους εμπειρογνώμονες από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,