Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση – αίτηση για παράταση /απαλλαγή

Διαβάστε την ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

Σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2019, ενημερώνεστε ότι όσοι δεν έχετε συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες/μονάδες όπως αυτές απορρέουν μέσα από την Κ.Δ.Π. 358/2017, οι οποίες έχουν καθοριστεί για τα έτη 2018 – 2019 στις 4 ώρες/μονάδες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες, θα μπορούν να αιτηθούν για παράταση με σκοπό την συμπλήρωση τους.

Κάθε Δικηγόρος ο οποίος δεν συμπλήρωσε τις ώρες/μονάδες, θα πρέπει πριν την ανανέωση της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος του να συμπληρώσει το Έντυπο ΣΕΕ2 (πατήστε ΕΔΩ) και να το υποβάλει στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο προς αξιολόγηση του αιτήματος του. Εάν το αίτημα του για παράταση εγκριθεί, θα μπορεί να προβεί στην ανανέωση της άδειας του για το έτος και είναι υποχρέωση του όπως συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες μέχρι 30 Απριλίου 2020.

Όσοι Δικηγόροι είναι άνω των 65 ετών και ασκούν για τουλάχιστον 25 χρόνια τη δικηγορία, απαλλάσσονται από τον Κανονισμό. Η απαλλαγή τους θα μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση του Εντύπου ΣΕΕ2, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση από το Ανώτατο Δικαστήριο όπου θα αναγράφονται τα χρόνια εξάσκησης του επαγγέλματος. Αυτό απαιτείται καθότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος διατηρεί αρχείο από το 2004 και μετέπειτα.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,