Άρνηση επιβίβασης επιβάτη: Εκδόθηκε η απόφαση στην Zolotukhin

Στις 30.4.2020, εκδόθηκε η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-584/2018, επί των προδικαστικών ερωτημάτων που παραπέμφθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας με σχετική Διαταγή ημερ. 3.9.2018, δυνάμει του Άρθρου 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σηματοδότησε τον τερματισμό της αναστολής της διαδικασίας εκδίκασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, το οποίο προχώρησε στην έκδοση της τελικής του απόφασης.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση για άρνηση επιβίβασης του Ενάγοντος λήφθηκε από τους αντιπροσώπους του αερομεταφορέα στο αεροδρόμιο και ότι η απόφαση αυτή ήταν εσφαλμένη και αντίθετη προς το γράμμα της Απόφασης 565/2014/ΕΕ. Ενόψει της διαπιστωθείσας παράβασης σύμβασης μεταφοράς και παράβασης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 το Δικαστήριο επιδίκασε το συνολικό κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, τα έξοδα ακύρωσης ξενοδοχείου, τα απωλεσθέντα τέλη των εξετάσεων και γενικές αποζημιώσεις ύψους €300, σύνολο €782,31σ. πλέον τόκους.

Διαβάστε την απόφαση

Δείτε επίσης την απόφαση του ΔΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,