Ανακοίνωση της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής στις 10 Νοεμβρίου. Αυτή η ημέρα συμβολίζει τον μακρύ δρόμο που μένει προς την επίτευξη πλήρους ισότητας για γυναίκες και άνδρες στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδοτεί αυτή την ημέρα για να επιστήσει την προσοχή στο χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων και στις βαθύτερες αιτίες του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τις διακρίσεις στις αμοιβές και τη διαφάνεια στις αμοιβές.

Η 10η Νοεμβρίου αποτελεί λοιπόν, την ημέρα που οι γυναίκες συμβολικά σταματούν ουσιαστικά να πληρώνονται σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους για ίσης αξίας εργασία. Δηλαδή οι γυναίκες στην Ευρώπη δουλεύουν δωρεάν τους δύο τελευταίους μήνες του χρόνου, αφού για κάθε 1 ευρώ που αμείβονται οι άνδρες, οι γυναίκες αμείβονται 86 σεντ. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων στην Κύπρο ανέρχεται σήμερα στο 10.4%. Αυτό δηλώνει ότι μια γυναίκα στην Κύπρο πρέπει να εργάζεται περισσότερες ημέρες τον χρόνο από έναν άνδρα για ίσης αξίας εργασία, για να κερδίσει τον ίδιο μισθό με τον άνδρα. Σημειώνεται ότι στην Ε.Ε το χάσμα αμοιβών ανέρχεται στο 14%.

Ενώ η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει κατοχυρωθεί στις συνθήκες της ΕΕ για περισσότερα από 60 χρόνια, δεν εφαρμόζεται πλήρως. Παρά τις βελτιώσεις στις θέσεις των γυναικών στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν μεγάλες και βαθιά εδραιωμένες.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων κα Ιωσηφίνα Αντωνίου τονίζει ότι σήμερα παρά, το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών στην αγορά εργασίας, αρκετά εμπόδια συνεχίζουν να κρατούν την ανέλιξη των γυναικών σε χαμηλά επίπεδα.

Ενώ η αγορά εργασίας είναι στελεχωμένη με αξιόλογες, προσοντούχες και ικανότατες γυναίκες, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι η αξία τους δεν εκτιμάται όταν πρόκειται για την άνοδο τους στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας, με τους άνδρες να συνεχίζουν να καταλαμβάνουν τις περισσότερες ιεραρχικά ψηλότερες θέσεις.

Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 2019-2023 ένας από τους επτά βασικούς στόχους είναι η  Επαγγελματική Ενδυνάμωση της Γυναίκας και η Συμφιλίωση Εργασίας-Οικογένειας. Παράλληλα έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι:

1) Καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

2) Ενίσχυση της δυνατότητας των Κοινωνικών Εταίρων για καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην απασχόληση.

3) Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

4) Καταπολέμηση διακρίσεων λόγω φύλου στο χώρο εργασίας.

5) Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

6) Ενθάρρυνση επιχειρήσεων για προώθηση της ίσης αμοιβής και γενικότερα της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας.

7) Εξάλειψη της  ανισομισθίας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών χρειάζεται στενή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και περαιτέρω μέτρα και πολιτικές ώστε η γυναίκα να έχει ίσες ευκαιρίες και στην επαγγελματική της ζωή.

Πηγ΄η: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,