Ανακοίνωση του ΠΔΣ σχετικά με τα ανεκτέλεστα εντάλματα

Σε συνέχεια της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσον αφορά την είσπραξη ανεκτέλεστων ενταλμάτων και τις διαδικασίες παρακολούθησής τους, ο ΠΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται, υπογραμμίζει εκ νέου την αναγκαιότητα εξεύρεσης πρακτικών και εφαρμόσιμων λύσεων για τη σφαιρική διευθέτηση ενός ζητήματος χρόνιου και ανεπίλυτου, που απασχολεί επί σειρά ετών τον ΠΔΣ.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί η πολύχρονη προσπάθεια του ΠΔΣ στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν εισηγήσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για απάμβλυνση του προβλήματος.

Ενώ ο ΠΔΣ είναι εκ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων στο εν λόγω θέμα και δεδομένου ότι οι δικηγόροι – μέλη του που ανέρχονται στις 4,300, αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος, δεν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στις πρόσφατες δύο συσκέψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, παρά και τη σύσταση του αναφέρεται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τον ΠΔΣ, με κύριο στόχο την εξεύρεση επιπρόσθετων πληροφοριών για τα εντάλματα με ελλιπή στοιχεία.

Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες/ ενέργειες εδράζονται στην είσπραξη ενταλμάτων που αφορούν οφειλές προς ευρύτερο δημόσιο και όχι οφειλές προς φορολογούμενους πολίτες με αποτέλεσμα να διατυπώνονται σαφείς προβληματισμοί για την εύρυθμη απόδοση της δικαιοσύνης και την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων στις υπό αναφορά περιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή και απαραίτητος ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο ΠΔΣ στις συζητήσεις καθότι μπορεί να συμβάλει βελτιωτικά προς τον επιδιωκόμενο στόχο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών, για την επίλυση του προβλήματος που προκύπτει από τον μεγάλο όγκο ανεκτέλεστων ενταλμάτων.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,