“Το Κτηματολόγιο στην oθόνη σου” – Απο 13 Ιουλίου καταργείται η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (βίντεο)

Στο πλαίσιο της Πολιτικής της Κυβέρνησης για κατάργηση της απαίτησης από τους πολίτες να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για εκείνες τις πληροφορίες που ήδη βρίσκονται στη κατοχή των Δημόσιων Υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι από 13 Ιουλίου:

  • καταργείται η υποχρέωση των πολιτών να επισυνάπτουν στις αιτήσεις που υποβάλουν στα διάφορα Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών (π.χ. Κτηματολόγιο, Πολεοδομία, Επαρχιακές Διοικήσεις), Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας ή Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας.
  • Επίσης, στις περιπτώσεις αιτήσεων για ανάπτυξη ακινήτων δεν θα απαιτείται η προσκόμιση Επίσημου Αντιγράφου Κτηματικού Σχεδίου.
  • Επιπρόσθετα, όπου σήμερα απαιτείται η υποβολή Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου που εκδίδεται από το Τ.Κ.Χ. αυτό αντικαθίσταται πλέον με ανεπίσημο σχέδιο που μπορεί να εκτυπωθεί από την Διαδικτυακή Πύλη “DLS Portal” του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Print Friendly, PDF & Email