Ο Στέλιος Παπαθεοδώρου νέος Αρχηγός της Αστυνομίας και ο Χρήστος Μαυρή στη θέση του Υπαρχηγού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε τον διορισμό του κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου ως Αρχηγού της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και του κ. Χρήστου Μαυρή ως Υπαρχηγού της Δύναμης.

Η σχετική τελετή διαβεβαίωσης και η ανάληψη των νέων καθηκόντων του Αρχηγού και Υπαρχηγού της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου θα λάβουν χώρα την 1η Ιουλίου 2020.

Δείτε τα βιογραφικά τους:

Ο Στυλιανός Παπαθεοδώρου κατάγεται από την Κυρά Μόρφου. Προέρχεται από πολυμελή οικογένεια ιερωμένου. Από την πρόσληψη του στην Αστυνομία το 1990, υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων, στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, στην Εισαγγελία Λευκωσίας, στην Αστυνομική Ακαδημία, στο Γραφείο του Αρχηγού Αστυνομίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, καθώς και στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει επιτύχει στις Εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι απόφοιτος της Ακαδημίας του FBI.  Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει αρκετές εκπαιδεύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αφορούν θέματα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφθοράς, τρομοκρατίας, οργάνωσης κ.α. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Αστυνομία σε αρκετά συνέδρια και σεμινάρια, τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε τον γενικό συντονιστικό ρόλο για την προετοιμασία και την υλοποίηση των δράσεων και δραστηριοτήτων της Αστυνομίας. Είχε επίσης τον συντονισμό όσον αφορά στην ετοιμασία μελετών για  την ισότητα μεταξύ των δυο φύλων στην Αστυνομία Κύπρου – αντιλήψεις αντρών και γυναικών αστυνομικών, για το όριο αφυπηρέτησης στην Αστυνομία,  για  την τροποποίηση Νόμου και Κανονισμών για την Αστυνομία και εισηγήσεων για αναθεώρηση του ποινικού κώδικα. Είναι νυμφευμένος με την Άννη Παπαθεοδώρου και έχει τρία παιδιά. 

Ο Χριστάκης Μαυρής γεννήθηκε το 1959 στην Άσσια Αμμοχώστου, όπου και κατοικούσε μέχρι το 1974. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, προσλήφθηκε στην Αστυνομία το 1984. Αφού συμπλήρωσε την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων στην οποία πρώτευσε, υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων, στον Κλάδο Επιχειρήσεων, στη θέση του Δημόσιου Κατήγορου, ως Υπεύθυνος Εισαγγελίας, στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Αστυνομίας, ως Υπεύθυνος Πόλεως / Προαστίων και Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής στη Λευκωσία, ως Υποδιευθυντής Αστυνομικής Ακαδημίας και από το 2009 υπηρετεί ως Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος. Ακολούθως, το 1992 προήχθη σε Λοχία και το 1998 σε Υπαστυνόμο. Φοίτησε για ένα ακαδημαϊκό έτος στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια, υπηρέτησε ως εκπαιδευτής στην Α.Α.Κ.Το 2002 προήχθη σε Ανώτερο Υπαστυνόμο και διορίστηκε ως Υπεύθυνος Εισαγγελίας Αρχηγείου και στη συνέχεια, στην Εισαγγελία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας. Το 2005 προήχθη σε Αστυνόμο Β΄, το 2006 σε Αστυνόμο Α΄ και το 2009 σε Ανώτερο Αστυνόμο.  Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής και πτυχιούχος της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά το 2007 μέχρι το 2009 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευθυντής Κεντρικών Φυλακών. Έλαβε μέρος σε αρκετές εκπαιδεύσεις στην Α.Α.Κ., σε άλλα ιδρύματα της Κύπρου και στο εξωτερικό. Διετέλεσε για αρκετά χρόνια μέλος της Επιτροπής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αστυνομικών. Είναι επίσης διορισμένο Μέλος του Συμβουλίου Εγκληματικότητας. Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδία.

Print Friendly, PDF & Email