Δημόσια Διαβούλευση Νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της διακίνησης των ποδηλάτων και άλλων συσκευών προσωπικής κινητικότητας

To Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί της Ρύθμισης της Διακίνησης των Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».

Επιστολή για απόψεις έχει σταλεί σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς που είναι σε γνώση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου http://www.mcw.gov.cy για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης προτάσεων από οποιοδήποτε ενδιαφέρεται.

Το συνημμένο νομοσχέδιο αποσκοπεί στον ορισμό της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, τον καθορισμό του ελάχιστου εξοπλισμού μιας τέτοιας Συσκευής, τον καθορισμό των νομικών ρυθμίσεων για διακίνηση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, την ρύθμιση του έλεγχου αγοράς και τις διαδικασίες αδειοδότησης εταιρειών ενοικίασης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, τον καθορισμό σχετικών αδικημάτων και ποινών κ.ά.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το αργότερο μέχρι  τις 18 Σεπτεμβρίου, 2020, ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ταχυδρομικώς ως ακολούθως:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:   mkastellani@mcw.gov.cy

                                             alechristofi@mcw.gov.cy

 Τηλεομοιότυπο:   22800234

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   Αχαιών 28, Άγιος Ανδρέας, 1424 Λευκωσία

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,