Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων για ενδεχόμενη παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σχετικά με δημοσίευμα του αραβικού πρακτορείου ειδήσεων Al- Jazeera, σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω πρακτορείο φέρεται να εξασφάλισε πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα του αρχείου πολιτογραφημένων προσώπων της Δημοκρατίας, που αφορούν στα έτη 2017 και 2019 και σε συνέχεια ερωτημάτων που λαμβάνω από τα Μ.Μ.Ε, κατά πόσον προκύπτει θέμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων από το δημοσίευμα, επιθυμώ να αναφέρω τα ακόλουθα:

Αναντίλεκτα, προκύπτει θέμα διαρροής / παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου το Υπουργείο Εσωτερικών, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου πολιτογραφήσεων στη Δημοκρατία, υπέβαλε καθηκόντως στο Γραφείο μου στις 4 Ιουνίου 2020 Γνωστοποίηση Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τον καθορισμένο τύπο και όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ)2016/679.

Κατά την ίδια ημερομηνία, ενημέρωσα γραπτώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ότι η υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω Γνωστοποίησης βαρύνει εξίσου και την ίδια, εκτιμώντας ότι, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002, όπως είχε τροποποιηθεί, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης της Βουλής των Αντιπροσώπων εκ των προτέρων σχετικά με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, με την επιστολή της ημερ. 25 Αυγούστου 2020, με διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή από τις Υπηρεσίες της και με ενημέρωσε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις πολιτογραφήσεις διαβιβάζονται στους Αρχηγούς ή και εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων καθώς και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Το Γραφείο μου θα αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,