Εγκατάσταση και λειτουργία αψίδων ανίχνευσης μετάλλων, ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και ανιχνευτών μετάλλων χειρός στο Ανώτατο Δικαστήριο

Διαβάστε την Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με την λειτουργία αψίδων ανίχνευσης μετάλλων, ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και ανιχνευτών μετάλλων χειρός από 1η Σεπτεμβρίου:

Το Ανώτατο Δικαστήριο, στα πλαίσια της Έκθεσης του Υπεύθυνου του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος για τη Φυσική Ασφάλεια των Δικαστηρίων, με την οποία επαναξιολογήθηκαν τα μέτρα φυσικής ασφάλειας των Δικαστηρίων, ενημερώνει το κοινό ότι, στο κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, θα λειτουργούν αψίδες ανίχνευσης μετάλλων, ακτινοδιαγνωστικές μηχανές και ανιχνευτές μετάλλων χειρός. Οι διερχόμενοι (Δικηγόροι και κοινό), θα εισέρχονται εντός του κτηρίου, εφόσον προβούν στον απαραίτητο έλεγχο από τους χειριστές του εξοπλισμού και ως εκ τούτου, παρακαλούνται όπως προσέρχονται εγκαίρως για τις υποθέσεις τους. Τα σεμινάρια κατάρτισης των χειριστών του εξοπλισμού, θα διεξαχθούν στις 26 και 27 Αυγούστου 2020, στο Ανώτατο Δικαστήριο. Περαιτέρω, οι χειριστές του εξοπλισμού θα λάβουν επί τω έργω εκπαίδευση τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτέμβρη 2020. Για τη διασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου ασφάλειας στα Δικαστήρια, καταρτίστηκε περαιτέρω χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση και λειτουργία αψίδων ανίχνευσης μετάλλων, ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και ανιχνευτών μετάλλων χειρός σε όλα τα Δικαστήρια παγκύπρια. Το έργο, αποτελεί μέρος του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης της φυσικής ασφάλειας των Δικαστηρίων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δελτίο Τύπου Ανωτάτου Δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,