Δίκαιο της Απόδειξης και Νομολογία 2019 🗓

Το EIMF European Institute Of Management And Finance διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Δίκαιο της Απόδειξης και Νομολογία 2019”, στις 23 Μαρτίου, η ώρα 15:00-19:30, στο κτήριο του EIMF στο Στρόβολο.

Ομιλητής: H δικηγόρος Mary Olive McClusky

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν:

  • κάνει επανάληψη και κατανόηση του Δικαίου της απόδειξης συνολικά.
  • αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για τον νόμο Περί Αποδείξεως Κεφ. 9 ως επίσης και της Νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2019 σε σχέση με την δεκτότητα ή μη μαρτυρίας σε αστικές ή ποινικές υποθέσεις ως και την αξιολόγηση της.
  • τη δυνατότητα αξιολόγησης της σημασίας της παρουσίασης κατά τρόπο επιτρεπτό.
  • τη δυνατότητα παροχής νομικής συμβουλής επί θεμάτων που αφορούν τόσο την δεκτότητα μαρτυρίας όσο και την σχετικότητα αλλά και σημασία της για μια υπόθεση.

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ)

Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωριστεί για έως και 4 ώρες ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία. Τα κριτήρια αναγνώρισης και οι ώρες ΣΕΕ, πιστοποιούνται απευθείας από τον Επόπτη, Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή άλλους συνδέσμους που διατηρείτε συμμετοχή μέλους. Οι επαγγελματίες που χρειάζονται να καλύψουν ώρες ΣΕΕ για να διατηρήσουν την επαγγελματική τους άδεια στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ή σε άλλους οργανισμούς που απαιτούν ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία, παρακινούνται να μελετήσουν τα θέματα κατάρτισης στη κατηγορία που υποδεικνύει ΣΕΕ στη Νομική Θεματολογία (CPD in Law).

Κόστος Συμμετοχής: 160 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 22274470 και στο info@eimf.eu

Print Friendly, PDF & Email
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , ,