Διευκρινίζει η Νομική Υπηρεσία για το χαλλούμι

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία σε χθεσινή ανακοίνωση της «στις 17 Οκτωβρίου 2019 εκδόθηκε η Γνωμοδότηση της Γενικής Εισαγγελέως του Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της υποθέσεως C-766/18P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office (EUIPO)», σημειώνοντας πως «η Γνωμοδότηση αυτή προηγείται της απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και δεν είναι δεσμευτική για το Δικαστήριο».

«Ως εκ τούτου», προσθέτει, «διαψεύδονται τα όποια δημοσιεύματα ότι έχει εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και ότι είναι αρνητική για την Κύπρο. Θα ήταν καλό, όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, να φροντίζουν να ενημερώνονται αξιόπιστα προτού προβάλλουν ανακριβή στοιχεία και / ή εξυπηρετούν τους σκοπούς ιδιωτών».

Προσθέτει ακόμα ότι εν αναμονή της έκδοσης της τελικής απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ και σεβόμενη πλήρως τη δικαστική διαδικασία, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει πως «το Ίδρυμα για την προστασία του παραδοσιακού τυριού της Κύπρου ονομαζόμενου χαλλούμι, είναι ο ιδιοκτήτης του Συλλογικού Κοινοτικού Σήματος HALLOUMI, το οποίο ενεγράφη στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (στα αγγλικά EUIPO) στις 14 Ιουλίου 2000».

«Στις 9 Ιουλίου 2014, η εταιρεία M.J.Dairies Food καταχώρησε αίτηση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε, για εγγραφή του εμπορικού σήματος BBQLOUMI. Το Ίδρυμα καταχώρησε στις 12 Νοεμβρίου 2014, ένσταση κατά της αίτησης εγγραφής του σήματος BBQLOUMI, προβάλλοντας τον νομικό ισχυρισμό ότι υπήρχε πιθανότητα σύγχυσης του σήματος αυτού με το προγενέστερο Κοινοτικό Σήμα HALLOUMI. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. απέρριψε την ένσταση του Ιδρύματος και ακολούθως το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. απέρριψε την Έφεση η οποία καταχωρήθηκε κατά της απόφασης του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε., με την απόφαση του ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018», συνεχίζει. 

Σημειώνει, εξάλλου, ότι οι αποφάσεις αυτές τονίζουν ότι το Κοινοτικό Συλλογικό Σήμα HALLOUMI, αφορά το πολύ γνωστό Κυπριακό τυρί, εντούτοις λόγω του χαμηλού διακριτού χαρακτήρα του σήματος, δεν κρίθηκε από τα όργανα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ και του Γενικού Δικαστηρίου ότι υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα σύγχυσης μεταξύ του Σήματος αυτού και του BBQLOUMI.

Επίσης, αναφέρει ότι «στις 5 Δεκεμβρίου 2018, το Ίδρυμα, υπό την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, καταχώρησε έφεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στο ΔΕΕ. Αυτή είναι και η υπόθεση επί της οποίας αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης», για να συμπληρώσει ότι «η  Γνωμοδότηση της Γενικής Εισαγγελέως αναφέρει ότι κατά την άποψη της δεν θεωρεί ότι υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των δύο σημάτων και εισηγείται στο Δικαστήριο, όπως απορρίψει την Έφεση την οποία καταχώρησε το Ίδρυμα».

«Αυτά είναι όλα τα ορθά γεγονότα και καμιά ήττα ή απώλεια της Κύπρου έχει σημειωθεί», διαβεβαιώνει.

Επιπλέον, τονίζει ότι «ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης αυτής, το Κοινοτικό Συλλογικό Σήμα HALLOUMI, ουδόλως επηρεάζεται από την έκδοση της απόφασης αυτής, ούτε φυσικά επηρεάζονται αρνητικά τα δικαιώματα της Δημοκρατίας», σημειώνοντας ότι «η υπόθεση αυτή στοχεύει  στην ενδυνάμωση του Σήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Τέλος, αναφέρει πως η Νομική Υπηρεσία συνεχώς και αδιάλειπτα στηρίζει την εκτελεστική εξουσία στην προσπάθεια προάσπισης του εθνικού προϊόντος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email