ΔΕΕ: Η ιδιότητα ανηλίκου δεν χάνεται με ενηλικίωση κατά την εξέταση αίτησης οικογενειακής επανένωσης

«Τέκνα που ήταν ακόμη ανήλικα όταν υπέβαλαν αίτηση εισόδου και διαμονής πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια, ακόμη και αν ενηλικιώθηκαν κατά τη διάρκεια ένδικης διαδικασίας», έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας υπόθεση που του παρέπεμψε το Βελγικό Συμβούλιο της Επικρατείας, περί αίτησης για χορήγηση θεώρησης εισόδου λόγω οικογενειακής επανένωσης για τρία ανήλικα τέκνα στο Βέλγιο, το ΔΕΕ έκρινε ότι η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου να καθοριστεί εάν ένας αιτών την οικογενειακή επανένωση αποτελεί «ανήλικο τέκνο», είναι η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης εισόδου και διαμονής. 

Η αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης που απέρριψε την αίτηση οικογενειακής επανένωσης ενός ανηλίκου δεν μπορεί να κηρυχθεί απαράδεκτη μόνο για το λόγο ότι τέκνο έχει γίνει ενήλικας κατά τη διάρκεια της ένδικης διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την απόφαση και βάλε το link https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200095en.pdfhttp:/

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,