Αναθεωρημένη ενημέρωση των μελών του ΠΔΣ για την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 (DAC6) όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις

Ετικέτες: , , ,