Εισηγήσεις ΣΠΠΚ για νομοσχέδιο κρατικής στήριξης μικροεπιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας ετοίμασε μια σειρά εισηγήσεων για το νομοσχέδιο που αφορά την κρατική στήριξη σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και καλεί τα κόμματα όπως άμεσα προχωρήσουν στη ψήφισή του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή που εξέδωσε, αναφέρει ότι η ενσωμάτωση της απευθείας εφάπαξ κρατικής στήριξης προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εισηγείται όπως αναθεωρηθούν τα ποσά αυτά σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα έχοντας υπόψη τα τρέχοντα έξοδα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές. «Η κατηγοριοποίηση των ποσών του διαθέσιμου δανεισμού αναλόγως του μεγέθους της κάθε επιχείρησης εξασφαλίζει ότι τα ποσά αυτά θα διατεθούν σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις» , αναφέρει συγκεκριμένα. Επίσης, προστίθεται, «η επιβολή παροχής εξασφαλίσεων για τα δάνεια αυτά, εκεί όπου αυτές είναι διαθέσιμες, εξασφαλίζει τη μείωση της εξαργύρωσης των κρατικών εγγυήσεων, αφού λογικά σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης ενός δανείου πρώτα θα γίνεται χρήση της εξασφάλισης αυτής».

Σύμφωνο βρίσκει τον Σύνδεσμο, η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης διευθέτησης των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ως κριτήριο για παροχή δανεισμού, εφόσον «εξασφαλίζει ότι δεν θα δοθεί δανεισμός σε επιχειρήσεις που δεν έχουν διευθετήσει τις υποχρεώσεις τους έναντι του κράτους».«Οι ασφαλιστικές δικλίδες παροχής αλλά και παρακολούθησης της παροχής των δανείων αυτών από την Επιτροπή Παρακολούθησης, αν και εφόσον λειτουργήσει σωστά,  φαίνεται να εξασφαλίζει την αναγκαία διαφάνεια της διαδικασίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε ένα πανηγύρι δανεισμού», συνεχίζει η ανακοίνωση του συνδέσμου.

Σε σχέση με την έκδοση σχετικών διαταγμάτων που απορρέουν από την προτεινόμενη νομοθεσία ο σύνδεσμος θεωρεί «πολύ πιο σοφό να δοθούν προσχέδια των διαταγμάτων αυτών πριν τη ψήφιση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μην αφήνονται οι όποιες υποψίες ως προς έμμεσες αλλαγές που πιθανόν να παρεκκλίνουν από την αρχική φιλοσοφία του εργαλείου αυτού. Αναλογιζόμενοι τις τραγικές συνέπειες που θα υποστεί η οικονομία και τα νοικοκυριά από την μη άμεση παροχή του εργαλείου αυτού, καλούμε τα κόμματα όπως άμεσα προχωρήσουν στη ψήφιση του νομοσχεδίου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είμαστε όλοι θεατές μιας γενικής κατάρρευσης των επιχειρήσεων με επακόλουθο την απότομη αύξηση της ανεργίας».

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,