Ενημέρωση Καταναλωτών για τις προστατευτικές μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τους καταναλωτές ότι στην αγορά κυκλοφορούν τα πιο κάτω είδη μασκών:

1) Μάσκες που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και φέρουν τη σήμανση CE. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτής της κατηγορίας μασκών είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την κατηγορία, μπορείτε να βρείτε στη σχετική Ανακοίνωση του ΤΕΕ.

2) Χειρουργικές/ιατρικές μάσκες προσώπου, που ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και φέρουν την σήμανση CE. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτής της κατηγορίας μασκών είναι οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3) Όλες οι υπόλοιπες μάσκες, όπως καλύμματα προσώπου, υφασμάτινες μάσκες, χειροποίητες μάσκες κλπ., δεν εμπίπτουν σε καμία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες και που για την κατασκευή τους δεν ακολουθούνται οποιεσδήποτε καθορισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο αυτών των προϊόντων είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

Τονίζεται ότι τα προϊόντα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, δεν προσφέρουν ατομική προστασία στο χρήστη. Τέτοια προϊόντα πιθανόν να προσφέρουν μερική προστασία στα άτομα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του χρήστη. Ως εκ τούτου, για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν σχετική προειδοποίηση που να αναφέρει τα πιο πάνω.

Συμβουλές στους καταναλωτές

  • Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή μάσκας. Υπενθυμίζεται η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, ότι η καθορισμένη προστατευτική μάσκα για το ευρύ κοινό είναι η απλή χειρουργική μάσκα (η Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με ημερομηνία 1/5/2020 είναι σχετική).
  • Η χρήση μάσκας από τους πολίτες χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέτρο και δεν αντικαθιστά την εφαρμογή των άλλων πρακτικών προφύλαξης όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση, η υγιεινή των χεριών, το καθάρισμα των επιφανειών, ο φυσικός αερισμός των χώρων διαμονής και εργασίας κοκ.
  • Επιλέξτε αξιόπιστα σημεία πώλησης για να προμηθευτείτε μάσκα.
  • Μην προβαίνετε σε αγορές από το διαδίκτυο και ειδικά από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αν δεν βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για πραγματική επιχείρηση, γιατί κινδυνεύετε να πέσετε θύματα απάτης από υποτιθέμενες «επιχειρήσεις» οι οποίες μόλις πάρουν τα χρήματά σας θα εξαφανιστούν ή δεν θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το προϊόν που προμηθευτήκατε.
  • Μην εμπιστεύεστε δηλώσεις που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το αίσθημα φόβου που μπορεί να έχουν οι καταναλωτές προκειμένου να προωθήσουν «προστατευτικές» μάσκες ή άλλα προϊόντα, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι αυτά μπορούν να αποτρέψουν ή ακόμη να θεραπεύσουν τη λοίμωξη COVID-19.
  • Μην αγοράζετε προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, επιπέδου προστασίας και προδιαγραφών.
  • Ακολουθείτε τις συστάσεις των Αρμόδιων Αρχών του κράτους.

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στη Γραμμή Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429.

Aνακοίνωση Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Print Friendly, PDF & Email