Κ. Χατζηγιάννης: Ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ανθρωπιστικό δίκαιο εξαιτίας του περιορισμού διακίνησης

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Θέματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ.ΟΑΣΕ),  συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής με θέμα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατήρηση του δημοκρατικού ελέγχου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σε εισαγωγική παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη, στην οποία μετείχαν εκατό είκοσι  βουλευτές από  περισσότερα από τριάντα συμμετέχοντα Κράτη του ΟΑΣΕ, ο κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε τη σημασία της αμείωτης προσήλωσης όλων στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εν μέσω της πρωτόγνωρης κατάστασης και των πρόσθετων πιεστικών προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία Covid-19.

Ο κ. Χατζηγιάννη επεσήμανε ότι ο έλεγχος του περιορισμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν περιορίζεται σε κράτη, όπου έχουν επίσημα κηρυχθεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά πρέπει να ασκείται σε όλες τις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση ανάθεσης εξουσιών στην εκτελεστική εξουσία. Υπογράμμισε δε ότι, βάσει των σχετικών δεσμεύσεων που τα συμμετέχοντα Κράτη του ΟΑΣΕ έχουν αναλάβει, περιορισμοί που επιβάλλονται στα πλαίσια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρέπει αυστηρά να σχετίζονται  με τις ανάγκες της επείγουσας κατάστασης, να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι χρονικά περιορισμένοι και να υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους περιορισμούς που υφίστανται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, όπως η ελευθερία διακίνησης, το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα της συνάθροισης, ο κ. Χατζηγιάννη, τόνισε την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ανθρωπιστικό δίκαιο και των ανθρώπων που βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων ή κατεχόμενα εδάφη, των οποίων η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να διασφαλιστεί.

Σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλεγχο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε τη σημασία της άσκησης αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά τις εξουσίες που κατ’ εξαίρεση εκχωρούνται στην εκτελεστική εξουσία. Σημείωσε δε ότι τα Κοινοβούλια προσάρμοσαν τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών τους στις έκτακτες συνθήκες που επέβαλαν ο αυτοπεριορισμός και η κοινωνική αποστασιοποίηση, μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας ή της εξ’ αποστάσεως ψηφοφορίας.

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηγιάννη εισηγήθηκε, ως δράση πρόσθετης αξίας, τη σύσταση μηχανισμού, μέσω του οποίου, η Επιτροπή για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Θέματα και η Κ.Σ. ΟΑΣΕ να μπορούν να παρακολουθούν με ουσιαστικό τρόπο την εφαρμογή των δεσμεύσεων στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια.

Ανακοίνωση Τύπου Βουλής των Αντιπροσώπων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,