Έφορος Εταιρειών: Παραδείγματα χρηματικής επιβάρυνσης σε εκπρόθεσμη καταχώριση

Το ΤΕΕΕΠ σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 12.11.2019, διευκρινίζει ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις που η ημερομηνία της οφειλόμενης καταχώρισης στο ΤΕΕΕΠ είναι από τις 18/12/2019 και εντεύθεν.

Παραδείγματα:

(1)  Ημερομηνία αλλαγής (ΗΕ4) 4/12/2019 + 14 ημέρες (προθεσμία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ) = 18/12/2019 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η κοινοποίηση στο Τμήμα γίνει, για παράδειγμα, στις 20/12/2019 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με :

 • €20 (τέλος καταχώρισης), συν
 • €50 εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση επιβαλλόμενη στις 19/12/2019, συν
 • €1 για τις 20/12/2019
 • = 71 σύνολο

(2)   Ημερομηνία αλλαγής (ΗΕ2) 3/12/2019 + 14 ημέρες (προθεσμία για κοινοποίηση στο ΤΕΕΕΠ) = 17/12/2019 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η υποβολή στο Τμήμα γίνει μετά τις 18/12/2019, τότε το έντυπο θα χρεωθεί μόνο €20 (τέλος καταχώρισης). Δεν θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση.

(3)  Ημερομηνία σύνταξης ΗΕ32 (20/11/2019) + 28 ημέρες (προθεσμία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ) = 18/12/2019 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η κοινοποίηση στο Τμήμα γίνει, για παράδειγμα, στις 20/12/2019 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με:

 • €20 (τέλος καταχώρισης),συν
 • €20 (τέλος εκπρόθεσμης καταχώρισης),συν
 • €50 εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση επιβαλλόμενη στις 19/12/2019,συν
 • €1 για τις 20/12/2019,
 • €91 σύνολο

(4) Ημερομηνία σύνταξης ΗΕ32 (10/11/2018) + 28 ημέρες (προθεσμία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ) = 8/12/2018 (τελευταία εμπρόθεσμη ημερομηνία κοινοποίησης στο ΤΕΕΕΠ)

Στην περίπτωση αυτή εάν η κοινοποίηση στο Τμήμα γίνει μετά τις 18/12/2019, τότε το έντυπο θα χρεωθεί με:

 • €20 (τέλος καταχώρισης),συν
 • €20 (τέλος εκπρόθεσμης καταχώρισης) μόνο,
 • = €40 σύνολο, δεν θα επιβληθεί επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,