Κυκλοφόρησε το σύγγραμμα Tort Law in Cyprus των Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη και Χριστιάνας Μάρκου

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Kluwer: The Hague, 2020 το σύγγραμμα Tort Law in Cyprus των πανεπιστημιακών και δικηγόρων Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη και Χριστιάνας Μάρκου. Το βιβλίο είναι επί του παρόντος διαθέσιμο σε ηλεκτρονική έκδοση ως τμήμα της IEL Encyclopaedia of Tort Law.

Το νέο σύγγραμμα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση του ισχύοντος δικαίου που αφορά στις αδικοπραξίες/αστικά αδικήματα στην Κύπρο με αξιολόγηση της υφιστάμενης νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, πρωτόδικων δικαστηρίων, αλλά και του κοινοδικαίου. Επιπρόσθετα προς την εκτεταμένη γενική εισαγωγή χωρίζεται σε έξι κεφάλαια: α) ευθύνη για ίδιες πράξεις, β) ευθύνη για πράξεις τρίτου, γ) μορφές αυστηρής ευθύνης, δ) υπερασπίσεις και αποκλεισμός ευθύνης, ε) αιτιότητα και στ) θεραπείες. 

Το σύγγραμμα κυκλοφορεί στη σειρά IEL: International Encyclopaedia of Laws, η οποία αποσκοπεί να παράσχει εθνικές μονογραφίες επί θεματικών πεδίων του δικαίου με ενιαία δομή που επιτρέπει, πρόσθετα προς την χρήση του συγγράμματος από τους εφαρμοστές και ερμηνευτές του δικαίου, τη συγκριτική μελέτη και από ερευνητές αλλοδαπών δικαιοδοσιών. Απευθύνεται στους ερευνητές και στους εφαρμοστές του δικαίου, δικηγόρους, πανεπιστημιακούς, δικαστές, αλλά και σε φοιτητές.

Στην ίδια σειρά και από τις εκδόσεις Kluwer κυκλοφορούν και τα ακόλουθα συγγράμματα του Αχιλλέα Αιμιλιανίδη:

A. Emilianides, Civil Procedure Law in Cyprus, 2020.

A. Emilianides, Constitutional Law in Cyprus, 2nd Ed, 2019.

A. Emilianides, Family and Succession Law in Cyprus, 2nd Ed, 2019.

A. Emilianides and C. Ioannou, Labour Law in Cyprus, 2nd Ed, 2019.

A. Emilianides and C. Stratilatis, Media Law in Cyprus, 2nd Ed, 2019.

A. Emilianides, Religion Law in Cyprus, 3rd Ed, 2019.

A. Emilianides and S. Laulhe Shaelou, Private International Law in Cyprus, 2015.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,