Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εβδομαδιαία ανακοίνωση για την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις/επιδόματα/βοηθήματα, αφού επισημαίνουν ότι εκκρεμεί η εξέταση των αιτήσεων που παραλήφθηκαν σε προγενέστερες ημερομηνίες, για τις οποίες ζητήθηκαν και αναμένονται πρόσθετα στοιχεία από τους αιτητές, αναφέρουν ότι εξετάζονται οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 30/07/2021.

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, οι ΥΚΑ προσθέτουν ότι εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021.

Σε ό,τι αφορά την πληρωμή λόγω πλεονασμού, εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Αύγουστο – Σεπτέμβριο του 2020 και σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Για επίδομα ασθενείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 16/07/2021, για σύνταξη αναπηρίας, οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου – Ιούλιου 2021, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο και για σύνταξη ανικανότητας, οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου – Απριλίου 2021 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για επίδομα σωματικής βλάβης, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2021, για  Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο οι ιεραρχικές προσφυγές Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 και για Θεσμοθετημένη σύνταξη οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο – Μάϊο του 2021.

Σε ό,τι αφορά την Κοινωνική σύνταξη οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο – Μάϊο 2021 και για Σύνταξη χηρείας για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2021.

Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2021 και οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές του 2020 και του 2021.

Για Βοήθημα κηδείας για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2021, ενώ για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2021.

Για τις περιπτώσεις που ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2021.

Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου –  Σεπτεμβρίου 2021.

Για Επίδομα ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου – Αυγούστου 2021,  για  Βοήθημα τοκετού,  οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου του 2021 και για Επίδομα μητρότητας για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 20/08/2021 ενώ για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Αύγουστο του 2021.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα πατρότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04, εξετάζονται οι αιτήσεις για θεσμοθετημένη σύνταξη για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1955–1958.

Για σύνταξη ανικανότητας οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2021, σύνταξη χηρείας οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2021 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα ορφάνιας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Σε σχέση με τις ποινικές Υποθέσεις αναφέρεται ότι τον Αύγουστο 2021 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 1199 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 747 αφορούν εργοδότες και οι 452 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,