Eνημέρωση για τη διάθεση προσωπίδων προστασίας στην αγορά

Διαβάστε την ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας:

Η ζήτηση για προσωπίδες προστασίας (face shields) στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 έχει αυξηθεί και είναι έντονη. Οι προσωπίδες προστασίας είναι Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και  Αρμόδια Αρχή για αυτά τα προϊόντα είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προσωπίδες για την προστασία των ματιών από τον κορωνοϊό (φωτογραφία), είναι ΜΑΠ Κατηγορίας ΙΙΙ.  Ακολουθεί απόσπασμα αυτής της καθοδήγησης:  «…οι μάσκες προσώπου και άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και καλύπτονται από τον Κανονισμό για τα ΜΑΠ θεωρούνται «ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ».  Συνεπώς, ο Κοινοποιημένος Οργανισμός1 (τρίτος οργανισμός διενέργειας δοκιμών) πρέπει να εμπλέκεται σε όλες τις περιπτώσεις.  Πρέπει να παρέχεται στον εν λόγω οργανισμό δείγμα του προϊόντος για αξιολόγηση πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά».

Προοριζόμενη χρήση της προσωπίδας προστασίας

Οι προσωπίδες προστασίας προορίζονται κυρίως για χρήση από τους επαγγελματίες υγείας (ιατροί και νοσηλευτές), οι οποίοι φροντίζουν άτομα που πάσχουν από τον COVID-19 και από άλλους επαγγελματίες του τομέα υγείας που καλούνται να χειριστούν άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή το προσωπικό που λαμβάνει δείγματα για αξιολόγηση.

Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν καθορίσει τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους σε διάφορους τομείς της οικονομίας, π.χ. στον κατασκευαστικό τομέα, το λιανικό εμπόριο, τα κομμωτήρια, και τον γενικό πληθυσμό επιπρόσθετα των μέτρων ατομικής υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης που προηγούνται.

Διάθεση στην αγορά προσωπίδων προστασίας

Στη βάση των πιο πάνω, η διάθεση (εισαγωγή, κατασκευή ή άλλη διάθεση στην αγορά) των προσωπίδων προστασίας επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτές ικανοποιούν (συμμορφώνονται με) τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/425/ΕΕ για τα ΜΑΠ.

Οι προσωπίδες προστασίας είναι ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ και επομένως απαιτείται ο έλεγχος της συμμόρφωση τους με τον πιο πάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό από Κοινοποιημένο Οργανισμό.  Τεκμήριο συμμόρφωσης αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο πάνω στην προσωπίδα προστασίας:

  • η σήμανση CE
  • η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και το μοντέλο.

Επίσης, οι προσωπίδες προστασίας πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Δήλωση ΕΕ Συμμόρφωσης (EU Declaration of Conformity)
  • Οδηγίες χρήσης σε γλώσσα κατανοητή που να υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τον ορθό τρόπο τοποθέτησης της προσωπίδας προστασίας.

Αυτοσχέδιες προσωπίδες προστασίας

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατακλύζονται από διαφημίσεις για το πως κατασκευάζεται μια προσωπίδα προστασίας. Παρόλο που η πρωτοβουλία των συμπολιτών μας για ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά είναι αξιέπαινη, οι προσωπίδες αυτές δεν έχουν πιστοποίηση όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/425/ΕΕ για τα ΜΑΠ. Επομένως, οι προσωπίδες αυτές δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας ή άλλα πρόσωπα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορήθηκε ότι στην αγορά κυκλοφορούν αυτοσχέδιες προσωπίδες προστασίας από ακατάλληλα ή εύθραυστα υλικά και με άγνωστες ιδιότητες με κίνδυνο τον τραυματισμό του χρήστη.


1. Κοινοποιημένος Οργανισμός είναι οργανισμός που κοινοποιείται από το οικείο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο οποίος εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων της βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης των ΜΑΠ.

Print Friendly, PDF & Email