Ανώτατο: Oδηγίες πρόληψης από τον κορωνοϊό στους χώρους των Δικαστηρίων

Το Ανώτατο Δικαστήριο, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, προχώρησε στην έκδοση των ακόλουθων οδηγιών, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται σε σχέση με τον κορωνοϊό στους χώρους των Δικαστηρίων.

  • Καλούνται οι Δικαστές και το προσωπικό όλων των Δικαστηρίων της Κύπρου όπως τηρούν πιστά τις σχετικές οδηγίες οι οποίες εκδόθηκαν από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στις 10.3.2020. Δίδονται δε περαιτέρω οδηγίες στους Διοικητικούς Προέδρους και Διοικητικούς Πρωτοκολλητές όπως εποπτεύουν την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών με αυστηρότητα.
  • Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας στους χώρους των Δικαστηρίων, όπου συναθροίζονται υποχρεωτικά σε καθημερινή βάση οι συμπολίτες μας, καλούνται οι Δικαστές και το προσωπικό όπως λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προς αποφυγή συνωστισμού στις δικαστικές αίθουσες και γενικά στους κλειστούς χώρους των Δικαστηρίων. Προς τούτο αναμένεται η συνδρομή και των δικηγόρων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να καλούν τους πελάτες τους στο Δικαστήριο, εκτός εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο.
  • Καλείται το κοινό όπως αποφεύγει τις επισκέψεις του στα Δικαστήρια εκτός εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο.
  • Δεδομένης της σοβαρότητας της όλης κατάστασης, αναμένεται από τους Δικαστές η επίδειξη εύλογης και δίκαιης αντιμετώπισης αιτημάτων, που έχουν σχέση με την αδυναμία ή τη δυσχέρεια παρουσίας δικηγόρων, διαδίκων ή μαρτύρων ενώπιον των Δικαστηρίων και όπως ανάλογος είναι και ο χειρισμός των ενώπιόν τους υποθέσεων.
  • Οποιαδήποτε προγραμματισμένα ταξίδια Δικαστών ή προσωπικού στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς αναστέλλονται. Αναστέλλονται επίσης οι οποιεσδήποτε προγραμματισθείσες εκδηλώσεις.
  • Η Αρχιπρωτοκολλητής καλείται όπως προβεί σε κάθε ενέργεια, ούτως ώστε οι χώροι των Δικαστηρίων να εφοδιαστούν με αλκοολούχα διαλύματα (αντισηπτικά) προς χρήση από τους Δικαστές, το προσωπικό και τα άτομα που επισκέπτονται τα Δικαστήρια.

Νοείται ότι τα πιο πάνω μέτρα θα τελούν υπό συνεχή αναθεώρηση, αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης και τυχόν περαιτέρω οδηγιών από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή εγκυκλίων για τη Δημόσια Υπηρεσία ευρύτερα. Υπό τις συνθήκες αυτές δεν αποκλείονται περαιτέρω μέτρα, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,