Αλλαγές στο σύστημα πολιτογράφησης ξένων επενδυτών – Επιτροπή θα ελέγχει κατά πόσο ο αλλοδαπός θα τηρεί τους νόμους της Κ.Δ

Ξεκίνησε τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η συζήτηση των κανονισμών αναφορικά με την πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών, οι οποίοι στοχεύουν σε εισαγωγή προνοιών, που θα ενισχύσουν τη φερεγγυότητα του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.

Κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, παρουσίασε στα μέλη τις κυριότερες αλλαγές, που θα επέλθουν στις διαδικασίες πολιτογράφησης ξένων επενδυτών μέσω των κανονισμών και των δύο σχετικών νομοσχεδίων, που έχουν κατατεθεί μαζί με τους κανονισμούς. Οι κανονισμοί θα ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεων τους, καθώς και τυχόν κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Όπως σημειώνεται, το νομοσχέδιο στοχεύει επίσης στη ρύθμιση των διατάξεων που αφορούν στην αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας από πρόσωπα που την έλαβαν μέσω του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος. Επίσης, επεκτείνονται οι προϋποθέσεις αποστέρησης της κυπριακής υπηκοότητας, καθώς εισάγεται η δυνατότητα αποστέρησης για τις περιπτώσεις που πολιτογραφημένο πρόσωπο εντός 10 ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης παρουσιάζει ένα από τα ακόλουθα:

(α) καταδικάστηκε στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης 5 ετών,

(β) καταζητείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τη EUROPOL ή σε διεθνές επίπεδο από την INTERPOL για σοβαρό ποινικό αδίκημα,

(γ) δεν συμμορφώνεται διαρκώς με τα κριτήρια και επιπρόσθετες προϋποθέσεις που προνοούνται στους περί τιμητικής πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος και πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών κανονισμούς του 2020,

(δ) του έχει επιβληθεί καθεστώς κυρώσεων.

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι οι κανονισμοί αυτοί «ενισχύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αξιοπιστία του επενδυτικού προγράμματος και οι σημαντικότερες από τις πρόνοιες των συγκεκριμένων κανονισμών αφορούν κατά κύριο λόγο τη διασύνδεση του προγράμματος με το νόμο για το ξέπλυμα  βρόμικου χρήματος, όπως και την εισαγωγή σωρείας ασφαλιστικών δικλείδων, τόσο όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών, αλλά και όσον αφορά τους ίδιους τους επενδυτές». Όπως σημείωσε κατά κύριο λόγο έχουν εγκύψει στα θέματα ελέγχου και προγράμματος, θέλοντας να αποσείσουν από την Κυπριακή Δημοκρατία τα όσα ακούστηκαν κατά καιρούς αναφορικά στην αξιοπιστία του συγκεκριμένου προγράμματος. «Από τούδε και στο εξής ο έλεγχος για κάποιο που αιτείται πολιτογράφηση στη Δημοκρατία δεν ξεκινά από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά από την ώρα που επιλέγει τον πάροχο υπηρεσιών. Δημιουργείται μητρώο παρόχων. Οι συγκεκριμένοι, που θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο μητρώο, θα εγγράφονται μόνο για ένα χρόνο και στη συνέχεια θα πρέπει ο πάροχος να ανανεώνει αυτή την άδεια, οπότε μεγιστοποιείται ο έλεγχος και βεβαίως ο πάροχος είναι πλέον υπεύθυνος εάν καθ’  οιονδήποτε τρόπο υπάρχει πρόβλημα στην συγκεκριμένη αίτηση του πελάτη του», ανέφερε.

Εξάλλου, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως ιδρύεται ακόμα μια τριμελής επιτροπή στο ΥΠΕΣ, η οποία δεν θα εξετάζει την προσαρμογή με τη νομοθεσία του επενδυτή, πριν από την αίτηση, αλλά και σε βάθος δεκαετίας μετά την ενδεχόμενη απόκτηση πολιτογράφησης, θέλοντας να σταλεί ξεκάθαρα το μήνυμα ότι και όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα θα πρέπει να πειθαρχούν στους νόμους της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε πως «είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πλέον το πρόγραμμα δεν είναι θεματικό με την έννοια των επενδύσεων», για να σημειώσει ότι «δεν κατευθύνονται μόνο στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά δίνονται δυνατότητες, αναγνωρίζοντας ότι η χώρα μας, είναι μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό, στις υπηρεσίες».«Δίνουμε τη δυνατότητα οι επενδύσεις να κατευθυνθούν και προς αυτές τις επενδύσεις και βεβαίως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πρόσθετα από τις επενδύσεις των 2 εκ., αλλά και την απόκτηση κατοικίας μισού εκατομμυρίου, την οποία θα πρέπει να διατηρεί εφ όρου ζωής ο επενδυτής υποχρεούται να καταβάλει ένα πρόσθετο πόσο 150.000, 75 χιλιάδες από τις οποίες μπορούν να πάνε στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και άλλες 75 χιλιάδες στο Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας, ακριβώς για να τονώσουμε τους συγκεκριμένους τομείς», είπε ο κ. Νουρής.

Στο μεταξύ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της έμμεσης χρηματοδότησης του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, λέγοντας ότι έχουν γίνει σχεδιασμοί «ώστε εάν κατ’ ελάχιστον έχουμε ένα ρυθμό 200 πολιτογραφήσεων κατ’ έτος και μόνο τότε σε αυτή την περίπτωση ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης θα λαμβάνει 18 εκατομμύρια κατ’ έτος». Είπε ότι έχει ήδη συζητηθεί με τον Οργανισμό να επενδυθούν στο πρόγραμμα προσιτής κατοικίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης στέγης σε δικαιούχους, αλλά και για να βοηθηθούν με αυτό τον τρόπο στη μείωση των ενοικίων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου, ανάφερε πως το σχέδιο παραχώρησης πολιτογράφησης είναι πολύ σημαντικό έναντι επενδύσεων, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο σχέδιο «θα θέλαμε να δούμε να συνεχίζεται, αντιμετωπίζοντας από τη μια τα προβλήματα που είδαμε στο παρελθόν, που έχουν εκθέσει την Κυπριακή Δημοκρατία και από την άλλη να συμβάλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας με τον πιο συγκεκριμένο και ουσιαστικό τρόπο».«Τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί», συνέχισε, «που έχουμε ενώπιον μας εκτιμώ ότι διακρίνονται εν πολλοίς από ασάφειες, από περιπλοκότητα και από παραθυράκια, που δυστυχώς αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον. Αυτά τα σημεία είναι που θέλουμε να συζητήσουμε συγκεκριμένα και να καλύψουμε τις επόμενες εβδομάδες». Ανέφερε ακόμα ότι την Επιτροπή Εσωτερικών απασχολεί το ότι δεν έχει αξιοποιηθεί η ευκαιρία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην οικονομία να ανοίξει σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Όπως είπε «μένουμε δηλαδή λίγο πολύ στα ίδια και μας απασχολεί το γεγονός ότι κάποιες πρόνοιες παραγνωρίζουν τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς του κράτους, ευνοώντας μια μικρή ομάδα μεγάλων developers, αντί την οικονομία στο σύνολό της».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας,  χαιρέτισε την κατάθεση και την έναρξη της συζήτησης για τους νέους κανονισμούς των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων, λέγοντας πως αποτελούν ένα μέσον με το οποίο θωρακίζεται η ακεραιότητα και διαφάνεια του συστήματος, ενισχύοντας την αξιοπιστία τόσο του επενδυτικού προγράμματος, όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Είπε πως θεωρεί ότι είναι απαραίτητο στα πλαίσια της επανεκκίνησης της οικονομίας το εργαλείο αυτό με τους αυστηρούς του όρους χωρίς εκπτώσεις στα θέματα διαφάνειας και παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρέχουν τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να επανεκκινήσει  με ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο την οικονομία της ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα και την αλυσιδωτή ανάπτυξη που επιφέρει αυτή η εξέλιξη.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε πως οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ρυθμίζουν τα κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται από τους αιτούντες επιχειρηματίες/επενδυτές και τα μέλη της οικογένειας τους για πολιτογράφηση, καθώς επίσης και τους λόγους αποστέρησης ή ανάκλησης της. Επίσης, είπε πως «καθορίζονται ποια πρόσωπα επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες πολιτογράφησης, τις υποχρεώσεις τους και τις κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν σε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων τους, όπως επίσης και η δημιουργία θεσμικών οργάνων ελέγχου», για να προσθέσει ότι το κόμμα του επικροτεί τη συνέχιση του Κυπριακού Επενδυτικού προγράμματος, αφού αυτό συνέβαλε και συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη του τόπου και τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης. «Στόχος μας, με την ψήφιση των εν λόγω κανονισμών, να αποφευχθούν φαινόμενα, κατάχρησης εξουσίας και/ή εκμετάλλευσης του προγράμματος από πλευράς κυβέρνησης, που παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο παρελθόν . Είναι για αυτό το λόγο που πρέπει να εντάξουμε ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην υπάρξει καταστρατήγηση των όρων και προϋποθέσεων του επενδυτικού προγράμματος, αλλά και των στόχων που  εξυπηρετεί», είπε.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, είπε ότι το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι «γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες και χωρίς έλεγχο», για να προσθέσει πως «οι περισσότεροι σήμερα στη συνεδρία παραδέχτηκαν ότι αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες και ο έλεγχος έπρεπε να υπήρχαν από την αρχή». Ανέφερε ότι «το αποτέλεσμα είναι να έχουν δοθεί κυπριακά διαβατήρια, να έχουν κερδίσει την κυπριακή υπηκοότητα χιλιάδες αλλοδαποί, χωρίς να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο απαιτούμενος έλεγχος, σε σχέση με τη νομιμότητα τους και σε σχέση με το αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν καθαροί από άποψη εμπλοκής σε εγκλήματα».Επιπλέον, χαιρέτισε το γεγονός ότι  έστω και καθυστερημένα εισάγεται αυτός ο έλεγχος, προσθέτοντας ότι το Κίνημά του έχει απόψεις και προτάσεις, για το που θα επενδυθούν αυτά τα έσοδα και θα τις καταθέσει, με την ελπίδα ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία. «Θέλουμε αυτές οι επενδύσεις να μην κατευθύνονται μόνο στην πολυτελή κατοικία, αφού όπως είναι γραμμένοι οι κανονισμοί φωτογραφίζουν συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται στο οικογενειακό και φιλικό κύκλο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να διευρύνουμε το πεδίο των επενδυτικών δυνατοτήτων του προγράμματος, ώστε να μην υπάρχει καμιά σκιά για τον πολιτικό κόσμο της Κύπρου ότι εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες με το αζημίωτο βεβαίως», σημείωσε.   

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,