Ν. Κυριάκου: Ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα

O δικηγόρος Νικόλας Κυριάκου, σε άρθρο του στο “Κράτος Δικαίου”, αναλύει εκτενώς δύο προτάσεις – εισηγήσεις για την αναμόρφωση του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα .

Σύμφωνα με την πρώτη πρόταση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός θέσεων μεταξύ των ζητημάτων που άπτονται του τομέα του ποινικού δικαίου και των θεμάτων που εμπίπτουν στην αποστολή του Γενικού Εισαγγελέα ως νομικού συμβούλου της Κυβέρνησης. Ο θεσμός στον οποίο θα ανατεθούν τα ζητήματα που άπτονται του ποινικού τομέα πρέπει να είναι αμερόληπτος και ανεξάρτητος. Όσον αφορά το νομικό σύμβουλο της Κυβέρνησης, τονίζει ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να μπορεί να επιλέγει το νομικό της σύμβουλο ελεύθερα, χωρίς να δεσμεύεται από τις επιλογές της προηγούμενης Κυβέρνησης και το άτομο αυτό θα διορίζεται με την εκλογή νέου Προέδρου και θα ακολουθεί χρονικά τη θητεία του.

Η δεύτερη πρόταση του, αφορά τις δικλείδες ασφαλείας στην επιλογή προσώπων. Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, η ελευθερία επιλογής νομικού συμβούλου δεν θα έπρεπε να υπόκειται σε περιορισμούς, πλην όσων έχουν να κάνουν με την νομομάθεια, το ηθικό κύρος του προσώπου και τα εχέγγυα ικανότητας του και εισηγείται πως η επιλογή του προσώπου από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα μπορούσε να τυγχάνει της έγκρισης της Βουλής, ακόμα και με ειδικές πλειοψηφίες.

Διαβάστε το άρθρο

Print Friendly, PDF & Email